งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรรมการผู้จัดการ บ.ไทยเบเวอร์เรจแคนจำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรรมการผู้จัดการ บ.ไทยเบเวอร์เรจแคนจำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรรมการผู้จัดการ บ.ไทยเบเวอร์เรจแคนจำกัด
สาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บ.ไทยเบเวอร์เรจแคนจำกัด ผู้ผลิตกระป๋องอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากธุรกิจครอบครัวเข้าสู่ธุรกิจข้ามชาติ ร่วมทุนกับต่างประเทศ ปัจจุบันผลิตกระป๋องเครื่องดื่มมากกว่า 2000 ล้านใบต่อปี การศึกษา ปริญญาตรี Computer Science, U. of Texas Austin MBA Wharton Business School, U. of Pennsylvania

2 นวัตกรรมทางด้าน สินค้า นวัตกรรมทางด้าน ขบวนการทำงาน นวัตกรรมทางด้าน รูปแบบธุรกิจ

3 ยู้ ลูกชิ้นปลาเยาวราช
นวัตกรรมทางด้าน รูปแบบธุรกิจ OK20 Value : Trendy and impulse buying JQ ปูนึ่ง Delivery Value : Freshness and convenience ยู้ ลูกชิ้นปลาเยาวราช Value : Reposition family business

4 นวัตกรรมทางด้าน รูปแบบธุรกิจ Business model รูปแบบธุรกิจ Business structure โครงสร้างธุรกิจ Business value มูลค่าทางธุรกิจ

5 นวัตกรรมธุรกิจครอบครัว
ธุรกิจร่วมทุน ความสมดุล ครอบครัว – ธุรกิจ ความคิดก้าวหน้า – ประสพการณ์ การเปลี่ยนแปลง – ความมั่นคง

6 นวัตกรรมทางด้านรูปแบบธุรกิจ
Thai Beverage Can Ltd. These logos may be registered trademarks of their respective owners. Business model - Relevant supply chain to customers Business structure - Joint venture for mutual benefits Business value - Cost and innovation

7 นวัตกรรม…เราต้องทำ การเพิ่มมูลค่า ความเปลี่ยนแปลง ความอยู่รอด AEC


ดาวน์โหลด ppt กรรมการผู้จัดการ บ.ไทยเบเวอร์เรจแคนจำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google