งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SVOA COMPANY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SVOA COMPANY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SVOA COMPANY

2 Function บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVOA ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ โดยเริ่มดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์จากบริษัทเล็กๆ จนเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรของประเทศไทย ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมไทย

3 Processes พัฒนาวงการเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมภาษาไทยและตัวอักษรไทยที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ร้านค้าปลีกจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบของร้านให้เป็นศูนย์บริการภายใต้ชื่อ "ไอที คลีนิก" ที่ให้บริการตรวจซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระดับมาตรฐานสากล พร้อมจัดตั้งศูนย์เอสวีโอเอเพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าและบริการสู่ระดับภูมิภาคทั่วประเทศ SVOA

4 Oganization SVOA แบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มหลักได้แก่
1. กลุ่มธุรกิจช่องทางการจำหน่าย (IT Distribution Strategic Business Unit) 2. กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร์ (Systems Integration Strategic Business Unit) 3. กลุ่มธุรกิจโครงการไอที (IT Project Strategic Business Unit) 4. ไอที ซูเปอร์สโตร์ (IT Super Store)

5 Product Hardware และอุปกรณ์เกี่ยวกับ Computer Software
Computer bandname

6 Services 1. Warranty Service คือ บริการซ่อมฟรีสำหรับเครื่องที่อยู่ในประกันของผลิตภัณฑ์ & SVOA ตามมาตรฐาน 2. Carry-in Service คือ บริการและรับปรึกษาการซ่อมเครื่องให้กับลูกค้า 3. Onsite Service คือ บริการซ่อมเครื่องนอกสถานที่ 4. Fast Service คือ บริการซ่อมด่วนภายในไม่เกิน 3 ชั่วโมงรอรับกลับได้ทันที

7 Customers หน่วยงานต่างๆ บริษัทห้างร้าน และบุคคลที่สนใจและดำเนินการนำเสนอสินค้าตรงต่อองค์กรขนาดกลางและใหญ่ตลอดจนสถาบันการเงินการธนาคาร องค์กรรัฐ รัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษาเป็นต้น

8 Suppliers โรงงานที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค Hardware และ Software ต่างๆเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้า

9 Compettors บริษัทComputer ต่างๆ เช่น Laser

10 Future direction พัฒนาผลิตภัณฑ์และดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรของประเทศไทย ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมไทย


ดาวน์โหลด ppt SVOA COMPANY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google