งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเมทาดาต้า อาจารย์เอกภพ อินทรภู่ อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเมทาดาต้า อาจารย์เอกภพ อินทรภู่ อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเมทาดาต้า อาจารย์เอกภพ อินทรภู่ อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์
เพื่อสนับสนุนโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วยเว็บโอเมทริกซ์

2 การสร้างเมทาดาต้าบนไฟล์ word

3 การสร้างเมทาดาต้าบนไฟล์ word
Title : ชื่อเอกสาร Subject : หัวเรื่อง Tags : คำสำคัญ Categories : ประเภท Comments : คำอธิบาย Authors : ผู้เขียน Manager : ผู้จัดการ

4 การสร้างเมทาดาต้าบนไฟล์ power point

5 การสร้างเมทาดาต้าบนไฟล์ power point
Title : ชื่อเอกสาร Subject : หัวเรื่อง Tags : คำสำคัญ Categories : ประเภท Comments : คำอธิบาย Authors : ผู้เขียน Manager : ผู้จัดการ

6 การสร้างเมทาดาต้าบนไฟล์ PDF

7 การสร้างเมทาดาต้าบนไฟล์ PDF
Title : ชื่อเอกสาร Authors : ผู้เขียน Subject : หัวเรื่อง Keywords: คำสำคัญ

8 การสร้างเมทาดาต้าบนไฟล์ ภาพ

9 การสร้างเมทาดาต้าบนไฟล์ ภาพ
Title : ชื่อเอกสาร Subject : หัวเรื่อง Rating : ให้เกรด Tags : คำสำคัญ Authors : ผู้เขียน

10 การสร้างเมทาดาต้าบนไฟล์ เสียง

11 การสร้างเมทาดาต้าบนไฟล์ เสียง
Title : ชื่อเอกสาร Subtitle : ชื่อเรื่องรอง Rating : ให้เกรด Comments : บทวิจารณ์ Contributing Artist: ศิลปิน Album Artist: อัลบั้มของใคร Album : ชื่ออัลบั้ม Year : ปี Genre : ประเภทเพลง

12 การสร้างเมทาดาต้าบนไฟล์ วิดีโอ

13 การสร้างเมทาดาต้าบนไฟล์ วิดีโอ
Clip : รายละเอียด Author : ผู้สร้าง Copyright : ลิขสิทธิ์ Rating : ให้เกรด Description: คำอธิบาย

14

15 THE END


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเมทาดาต้า อาจารย์เอกภพ อินทรภู่ อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google