งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.happysoft2 010.com ครูที่ปรึกษา ระบบดูแลนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.happysoft2 010.com ครูที่ปรึกษา ระบบดูแลนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.happysoft2 010.com ครูที่ปรึกษา ระบบดูแลนักเรียน

2 LOGO ครูประจำชั้น บันทึกข้อมูลนักเรียน 1 ติดตามนักเรียนเสี่ยง 2 Home Room 3 อื่นๆ 4 www.happysoft2 010.com

3 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

4 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

5 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

6 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com บันทึกข้อมูล นักเรียนเพิ่มเติม

7 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

8 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

9 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com 1 2

10 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com พิมพ์รายงาน หมายเลข โทรศัพท์นักเรียน

11 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

12 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

13 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com 1 2

14 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

15 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

16 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com การตรวจสอบผล การเรียน

17 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

18 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

19 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

20 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

21 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com การติดตามลง เวลามาเรียน

22 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

23 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

24 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

25 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

26 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com การติดตาม นักเรียนเสี่ยง

27 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

28 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

29 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

30 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

31 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

32 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

33 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

34 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

35 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

36 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

37 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com การบันทึก Home Room

38 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

39 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

40 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

41 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

42 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com 1 2

43 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com การบันทึกผลการ พัฒนา คุณลักษณะ นักเรียน

44 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

45 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

46 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

47 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

48 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com 1 2

49 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

50 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com บันทึกภาพ นักเรียน

51 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

52 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com

53 LOGO ครูประจำชั้น www.happysoft2 010.com 1 2

54 LOGO www.happysoft201 0.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.happysoft2 010.com ครูที่ปรึกษา ระบบดูแลนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google