งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

December 8, 2010. Email Marketing Workshop  Materials: www.sundae.co.th/education/ecampaign101/workshop3.htm www.sundae.co.th/education/ecampaign101/workshop3.htm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "December 8, 2010. Email Marketing Workshop  Materials: www.sundae.co.th/education/ecampaign101/workshop3.htm www.sundae.co.th/education/ecampaign101/workshop3.htm."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 December 8, 2010

2 Email Marketing Workshop  Materials: www.sundae.co.th/education/ecampaign101/workshop3.htm www.sundae.co.th/education/ecampaign101/workshop3.htm

3  Your 1 st Contact List  Create contact list  Create custom fields  Add contacts  Your 1 st eDM  Create your 1 st email campaign  Send your email campaign  View schedule  Form  Create subscription form  Statistic  Statistic reports  Tip  Send Happy New Year Newsletter Today Workshops

4 เทคโนโลยีกับการสื่อสาร

5 เรื่องจูงใจของธุรกิจ ธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่จะต้องลงทุนทั้งเงินและเวลา เท่าไรถึงจะเหมาะสม?  ในอดีต การลงทุนเหล่านี้จะต้องใช้ทั้งเงินและเวลาเป็นจำนวนมาก  ปัจจุบัน เทคโนโลยีช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น

6 ทำไมอีเมล์ยังคงได้รับความนิยมอยู่? เพราะว่าทุกคนยังเปิดอีเมล์อยู่ โดยเฉพาะจากบริษัทที่รู้จักและไว้ใจ

7 แต่ง่ายต่อการลบสิ่งที่ไม่ต้องการ

8 เริ่มต้น... การตลาดอีเมล์

9 สร้างรายชื่อ แปลง Leads ให้เป็น ลูกค้า รักษาลูกค้า ให้กลับมา

10 ขั้นที่ 1: สร้างรายชื่อ สร้างรายชื่อทุกครั้งที่มีโอกาส

11  Create contact list  Create custom fields  Add contacts Workshop 1: Your 1 st Contact List

12 ขั้นที่ 2: แปลง Leads ให้เป็น ลูกค้า ต้องใช้เวลาในการแปลงเป็นลูกค้า โดยเฉลี่ย อย่างน้อยการติดต่อ 7 ครั้งถึงจะปิดการขายได้  บ้างก็ซื้อทันที  บ้างการวิจัยก่อนและทดลอง  บ้างก็สนใจ แต่ไม่พร้อม ต้องให้ความสำคัญกับทุกครั้งที่ติดต่อ

13  Create your 1 st email campaign  Schedule  Spam check  Email Format  Preview  Send your email campaign  View schedule Workshop 2: Your 1 st eDM

14  Create Form  subscription form Workshop 3: Form

15 ประเมินผลลัพธ์ความสำเร็จ

16 ทำไมถึงมีอีเมล์ตีกลับ (Bounce Email)  ไม่มีอีเมล์นั้นแล้ว  ระบบ Server ของผู้รับล่ม  Mailbox ของผู้รับเต็ม  อีเมล์ของคุณถูกขวาง (Block) คุณจะต้องจัดการกับอีเมล์ตี กลับเหล่านี้ ประเมินผลลัพธ์ความสำเร็จ

17 ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อ Open Rate?  From/ Subject Line  วันและเวลาในการส่ง  ส่งถี่ไป  อายุของผู้รับ  คุณภาพของเนื้อหา ให้ประเมินปัจจัยต่างๆ ตลอดเวลา ประเมินผลลัพธ์ความสำเร็จ

18 ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการ คลิก?  Call to Action  เนื้อหา  ข้อเสนอ โปรโมชั่น พิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ ผู้รับต้องการ ประเมินผลลัพธ์ความสำเร็จ

19 ประเมินอัตราการยกเลิก (Unsubscribe/ Opt- out)  สื่อสารมากเกินไป (Over- communication)  กลุ่มเป้าหมายผิด (Poor targeting) ประเมินผลลัพธ์ความสำเร็จ

20 ประเมินการแนะนำ/ บอก ต่อ (Forward to Friends)  ส่งออกรายชื่อ  บันทึกชื่อเหล่านี้เป็นกลุ่ม ที่น่าสนใจใหม่ ประเมินผลลัพธ์ความสำเร็จ

21  Statistic reports Workshop 4: Statistic

22  Send Happy New Year Newsletter  Create email campaign  Create trigger Workshop 5: Tip

23 Learn more at http://www.eCampaign101.com To speak with a sales representative, call: Sundae Solutions Co., Ltd. T | +66 2634 8899 F | +66 2634 8896 E | sales@sundae.co.th


ดาวน์โหลด ppt December 8, 2010. Email Marketing Workshop  Materials: www.sundae.co.th/education/ecampaign101/workshop3.htm www.sundae.co.th/education/ecampaign101/workshop3.htm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google