งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย กตัญญู ใจอารีย์ นาย ณัฐพงศ์ สองทอง ระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย กตัญญู ใจอารีย์ นาย ณัฐพงศ์ สองทอง ระบบคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย กตัญญู ใจอารีย์ 5722040014 นาย ณัฐพงศ์ สองทอง ระบบคอมพิวเตอร์
จัดทำโดย นาย ณัฐพงศ์ สองทอง นาย กตัญญู ใจอารีย์ นาย ณัฐพงศ์ สองทอง

2 2 คอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ในด้านการคิดคำนวณและสามารถจำข้อมูลทั้งตัวเลข และตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้งหน้าไป จากนี้ยังได้ด้วยความเร็วสูง 3

3 3 ระบบคอมพิวเตอร์คือ ระบบคอมพิวเตอร์ คือ องค์ประกอบหลังที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าขาดองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ระบบของคอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วย 3 คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แบะพีเพิลแวร์ 4

4 4 ฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน  5

5 ซอฟต์แวร์ คือ 5 ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ
2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

6 6 ซอฟต์แวร์ระบบ คือ หมายถึงโปรแกรมที่ทำหน้าที่ประสานการทำงาน ติดต่อการทำงาน ระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ Software ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่ในการจัดการ ระบบ ดูแลรักษาเครื่อง การแปลภาษาระดับต่ำหรือระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องเพื่อให้เครื่องอ่านได้เข้าใจ

7 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ
7 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำงานต่าง ตามที่ต้องการ เช่น การทำงานเอกสาร งานกราฟิก งานนำเสนอ หรือเป็น Software สำหรับงานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมงานทะเบียน โปรแกรมการให้บริการเว็บ โปรแกรมงานด้านธนาคาร 6

8 ประเภทของคอมพิวเตอร์
8 ประเภทของคอมพิวเตอร์ 1 ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super computer) หมายถึงเครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงที่สุด โดยทั่วไปสร้างขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่องานด้านวิทยาศาสตร์ที่ต้องการประมวลผล 2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีส่วนความจำและความเร็วน้อยลง 3 มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) เครื่องมินิคอมพิวเตอร์มีลักษณะพิเศษในการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ประกอบรอบข้างที่มีความเร็วสูงได้ 4 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) หมายถึงเครื่องประมวลผลข้อมูลขนาดเล็ก มีส่วนของหน่วยความจำและความเร็วในการประมวลผลน้อยที่สุด 5 แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในขณะเคลื่อนที่ได้ขนาดกลางและใช้หน้าจอสัมผัส 6

9 รูปภาพของประเภทคอมพิวเตอร์
9 รูปภาพของประเภทคอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 9

10 ระบบปฏิบัติการ Microsoft ของคอมพิวเตอร์
10 ระบบปฏิบัติการ Microsoft ของคอมพิวเตอร์ Windows 1.1 Windows 2009 1.2 Windows me 1.3 Windows xp 1.4 Windows Vista 1.5 Windows 7 1.6 Windows 8 10

11 Mac OS 11 1.1 iMac 1.2 Mac mini 1.3 Mac Pro 1.4 MacBook Pro
1.5 MacBook Air 1.6 MacBook Xserve 11


ดาวน์โหลด ppt นาย กตัญญู ใจอารีย์ นาย ณัฐพงศ์ สองทอง ระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google