งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Central Processing Unit

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Central Processing Unit"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Central Processing Unit
ชุดที่ 6 Central Processing Unit

2 องค์ประกอบในการเปลี่ยนข้อมูล ให้เป็นสารสนเทศ
input processing output storage

3 Computer Systems THE PROCESSOR หรือ Central Processing Unit (CPU) คือหน่วย ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ

4 Central Processing Unit (CPU)
เป็นจุดศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ ทำหน้าที่แปลคำสั่งและทำงานตามคำสั่ง

5 Storages Primary Storages (memory): ทำงานใกล้ชิดกับ CPU เก็บข้อมูลและคำสั่ง (ชั่วคราว)

6 Computer Secondary Storage device Central Processing unit (CPU)
Input device Central Processing unit (CPU) Primary Storage (memory) Output device

7 CPU ประกอบไปด้วยสองส่วน:
Control Unit Arithmetic/Logic Unit (ALU)

8 Control Unit CPU-MEMORY
เป็นผู้ไปดึงคำสั่ง และ ข้อมูลจาก Memory มา แล้วแปลความหมายของคำสั่ง แล้วส่งไปให้ Arithmetic/Logic Unit (ALU) คำนวณ

9 Control Unit อื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นผู้สั่งการและควบคุมการทำงานต่างๆของเครื่อง

10 Arithmetic/Logic Unit
คือหน่วยใน CPU ซึ่งทำหน้าที่ คำนวณ และ เปรียบเทียบ

11 Memory คือหน่วยความจำซึ่งมีลักษณะคล้ายตู้รับจดหมายตาม apartment ซึ่งแต่ละตู้จะมีตำแหน่ง เรียกว่า ADDRESS

12 การอ่าน โปรแกรมและข้อมูล เข้าไว้ใน memory
read RATE read HRS SALARY = RATE * HRS print SALARY loop HRS 45 RATE 35 SALARY 1575

13 ลักษณะที่สำคัญของ Memory
ในแต่ละ Address บันทึกได้ค่าเดียว

14 Arithmetic/Logic Unit ทำอะไรบ้าง
คำนวณทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operation) + - * /

15 Arithmetic/Logic Unit ทำอะไรบ้าง
เปรียบเทียบทางตรรก Logical Operation < > =

16 Registers เป็นที่เก็บ ข้อมูลและคำสั่ง ไว้ชั่วคราวภายใน Central Processing Unit (CPU)

17 ประเภทของ Registers Accumulator เก็บผลลัพธ์
Address Register เก็บตำแหน่งของ คำสั่งและข้อมูล Storage Register เก็บ data ที่ได้รับหรือจะส่งไปยัง memory General Purposes ใช้งานทั่วไป เช่นใช้ในการคำนวณของ ALU

18 ความสำคัญของ Register
เพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผล

19 เปรียบเทียบ Storages ชนิดต่างๆ
Registers เก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ Primary Storages เก็บข้อมูลที่จะใช้ในอนาคตอันใกล้ Secondary Storages เก็บข้อมูลที่จะใช้ในอนาคต

20 เปรียบเทียบความเร็วในการทำงานของ Computer
Secondary Storage device ช้า ช้า ช้า Input device Central Processing unit (CPU) Primary Storage (memory) Output device เร็ว

21 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Computer โดยการใช้ Caching
Cache Memory Disk Caching

22 Cache Memory เป็น memory ชนิดหนึ่งซึ่งมีความเร็วสูงมาก
ซึ่งอยู่ระหว่าง CPU และ Primary Storage ทำงานโดยจะนำข้อมูลจาก memory มาเก็บไว้ที่ cache memory แล้วให้ CPU อ่านจาก cache memory

23 Cache Memory Central Processing unit (CPU) Cache Memory
Primary Storage (memory)

24 Disk Caching เป็นการใช้เนื้อที่ส่วนหนึ่งของ Memory มาทำเป็น Disk Cache
จะอ่านข้อมูลจำนวนหนึ่งจาก Hard disk มาเก็บไว้ที่ Disk Cache

25 Disk Caching เวลาต้องการค้นข้อมูล จะค้นที่ Disk Cache แทนที่จะค้นที่ Hard disk ปริมาณที่ค้นเจอใน cache เรียก hit rate

26 Disk Caching Secondary Storage device Primary Stroage CPU = cache

27 จังหวะการทำงานของ computer
อุปกรณ์ต่างๆใน computer จะทำงานตามสัญญาณนาฬิกา (internal clock) โดยทั่วไปเครื่องที่มีคุณสมบัติเท่ากัน เครื่องที่มีสัญญาณนาฬิกาสูงกว่า จะทำงานได้เร็วกว่า

28 CPU บน PC Intel Motorola

29 Processor รุ่นต่างๆของ Intel
8088, 80286, 80386, 80486 Pentium, Pentium MMX Pentium Pro, Pentium II

30 Processor ที่มีคุณสมบัติเหมือน Intel
AMD Cyrix

31 Motorola ปัจจุบันสร้าง chip โดยใช้เทคโนโลยี RISC (Reduced Instruction Set Computer)

32 ข้อดีของ RISC ออกแบบ CPU ง่ายกว่า ราคาถูกกว่า
สามารถ run ได้หลาย platform

33 BUS คือเส้นทางที่อุปกรณ์ต่างๆ บน mother board ใช้รับส่งข้อมูล ซึ่ง PC ในปัจจุบันเป็น BUS ขนาด 32 bits CPU RAM

34 การเพิ่มอุปกรณ์ให้กับคอมพิวเตอร์
สามารถเพิ่มจาก ภายใน (Internal) และ ภายนอก (External) คอมพิวเตอร์

35 การเพิ่มอุปกรณ์จากภายในคอมพิวเตอร์
เพิ่มโดยผ่าน Expansion Slots

36 การเพิ่มอุปกรณ์จากภายนอกคอมพิวเตอร์
เพิ่มโดยผ่าน Serial หรือ Parallel ports

37 การเพิ่มอุปกรณ์ของ Computer Notebook
เนื่องจาก Computer Notebook ไม่มีพื้นที่พอ และไม่สะดวก จึงไม่มี Expansion Slots Computer Notebook จะมี PCMCIA Slots ซึ่งเป็น Slot ที่อยู่ภายนอก ทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้สะดวก

38 ประเภทของ Computer PC หรือ Micro Computer Workstation Mini Computer
Mainframe Computer Super Computer


ดาวน์โหลด ppt Central Processing Unit

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google