งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลจึงประหยัดพลังงานได้รางวัล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลจึงประหยัดพลังงานได้รางวัล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลจึงประหยัดพลังงานได้รางวัล
ทำไมอาคารประเภท โรงพยาบาลจึงประหยัดพลังงานได้รางวัล Thailand Energy Award และ Asean Energy Award แนวคิดการจัดการพลังงาน แบบมีส่วนร่วม

2 ให้คนเก่ง สร้างระบบ และให้ระบบสร้างคน

3 ประสิทธิภาพเครื่องจักร
ประสิทธิภาพคน 53

4 การอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ต้อง 1
การสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ต้อง ต้องไม่บังคับ 1 ต้องไม่ลดคุณภาพชีวิต หรือมาตรฐานในการทำงาน 2 3 ต้องมีส่วนร่วม ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับ เป็นผู้ให้ 4 บริษัท คิว อี เอส เอ็นเนอจี คอนซ์ จำกัด 4

5 ลองทบทวน และถามตัวเองดู
การสร้างจิตสำนึก การประหยัดพลังงาน ควรเริ่มต้น แบบนี้ ในงานที่เราทำ ประหยัดพลังงาน ได้มั้ย ? ในงานที่เราทำ ลดเวลา ลดขั้นตอน ได้มั้ย ? ในงานที่เราทำ ลดของเสีย ลดการทำซ้ำ ลดการใช้ทรัพยากร ได้มั้ย ? ลองทบทวน และถามตัวเองดู ในงานที่เราทำ ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ได้มั้ย ? บริษัท คิว อี เอส เอ็นเนอจี คอนซ์ จำกัด 5

6 M = Material (วัตถุดิบ)
3 M + E M = Material (วัตถุดิบ) M = Machine (เครื่องจักรใหม่ การบำรุงรักษา) M = Man power (เงินเดือน โอที โบนัส สวัสดิการ) E =Energy (ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ)

7 การเพิ่มผลกำไร 1 2 3 กำไร ค่าวัสดุ ราคา ค่าแรง ต้นทุน
1 ขึ้นราคา 2 เพิ่มปริมาณการขาย 3 ลดต้นทุน 1 กำไร 2 3 ค่าวัสดุ ราคา ค่าแรง ต้นทุน ค่าใช้จ่ายพลังงาน ปริมาณการขาย 2 1 3 ขึ้นราคา เพิ่มปริมาณ การขาย ลดต้นทุน

8 แนวคิดในการอนุรักษ์พลังงาน
1. ผลผลิตเท่าเดิม การใช้พลังงานลดลง 2. การใช้พลังงานเท่าเดิม ผลผลิตเพิ่มขึ้น 3. การใช้พลังงานอาจเพิ่มขึ้น ผลผลิตอาจลดลง การใช้เวลาในการผลิตมากขึ้น แต่มูลค่าเพิ่มของผลผลิตเพิ่มขึ้น

9 1. ผลผลิตเท่าเดิม การใช้พลังงานลดลง
1. ผลผลิตเท่าเดิม การใช้พลังงานลดลง มีการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน ลงมือประหยัดพลังงานตามขั้นตอน House keeping Process Improvement Machine Change

10 แนวคิดในการอนุรักษ์พลังงาน
1. ผลผลิตเท่าเดิม การใช้พลังงานลดลง 2. การใช้พลังงานเท่าเดิม ผลผลิตเพิ่มขึ้น 3. การใช้พลังงานอาจเพิ่มขึ้น ผลผลิตอาจลดลง การใช้เวลาในการผลิตมากขึ้น แต่มูลค่าเพิ่มของผลผลิตเพิ่มขึ้น

11 1. ผลผลิตเท่าเดิม การใช้พลังงานลดลง
1. ผลผลิตเท่าเดิม การใช้พลังงานลดลง มีการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน ลงมือประหยัดพลังงานตามขั้นตอน House keeping Process Improvement Machine Change

12 HK HOUSE KEEPING [ ผลประหยัด = 10-15 % ; ระยะคืนทุน < 2yr ]
PROCESS IMPROVEMENT [ผลประหยัด = ; 4 yr > ระยะคืนทุน > 2yr MC MACHINE CHANGE [ผลประหยัด = ; ระยะคืนทุน > 5-7 yr ]

13 2. การใช้พลังงานเท่าเดิม ผลผลิตเพิ่มขึ้น
มีระบบการจัดการพลังงาน โดยเครื่องมือ ต่างๆ เช่น TPM ,TQM , VE Small group analysis , ระบบการจัดการ นำไปสู่เป้าหมาย Zero defect หรือมีของเสีย หรือการต้องทำซ้ำน้อยที่สุด

14 T= Technology

15 ประสิทธิภาพเครื่องจักร
ประสิทธิภาพคน 53

16 การอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ต้อง 1
การสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ต้อง ต้องไม่บังคับ 1 ต้องไม่ลดคุณภาพชีวิต หรือมาตรฐานในการทำงาน 2 3 ต้องมีส่วนร่วม ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับ เป็นผู้ให้ 4 บริษัท คิว อี เอส เอ็นเนอจี คอนซ์ จำกัด 16

17 ลองทบทวน และถามตัวเองดู
การสร้างจิตสำนึก การประหยัดพลังงาน ควรเริ่มต้น แบบนี้ ในงานที่เราทำ ประหยัดพลังงาน ได้มั้ย ? ในงานที่เราทำ ลดเวลา ลดขั้นตอน ได้มั้ย ? ในงานที่เราทำ ลดของเสีย ลดการใช้ทรัพยากร ได้มั้ย ? ลองทบทวน และถามตัวเองดู ในงานที่เราทำ ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ได้มั้ย ? บริษัท คิว อี เอส เอ็นเนอจี คอนซ์ จำกัด 17


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลจึงประหยัดพลังงานได้รางวัล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google