งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา ศ. 478 เศรษฐศาสตร์พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา ศ. 478 เศรษฐศาสตร์พลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา ศ. 478 เศรษฐศาสตร์พลังงาน
พรายพล คุ้มทรัพย์

2 วัตถุประสงค์หลัก: เข้าใจปัญหาและสถานการณ์พลังงานของโลกและของประเทศ
ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาพลังงานได้

3 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บทที่ 1 Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing, Policies and Profits. บทที่ 1 - 2

4 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
มนุษย์ใช้ปริมาณพลังงานต่อหัวเพิ่มขึ้นตามการพัฒนา และคุณภาพพลังงานก็ดีขึ้น อียิปต์โบราณและจีนเคยใช้น้ำมันและถ่านหินหลายพันปีมาแล้ว ถ่านหิน เครื่องจักรไอน้ำ และการปฏิวัติอุตสาหกรรม

5 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
 พลังงานให้ “ความร้อน (และเย็น) แสงสว่าง การหล่อลื่น การขนส่ง และพลังงานกล” ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ศตวรรษที่ 18

6 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
 โลกเริ่มใช้น้ำมันปิโตรเลียม และไฟฟ้าในปลายศตวรรษที่ 19 เครื่องยนต์สันดาปภายใน (internal combustion engine) ใช้ในเครื่องจักรและรถยนต์

7 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
 น้ำมันราคาถูก จนถึงปี ค.ศ เกิดวิกฤติน้ำมันครั้งแรก ราคาเพิ่ม 4 เท่า OPEC แสดงพลัง ปี ค.ศ วิกฤติน้ำมันครั้งที่ เนื่องจากการปฏิวัติในอิหร่าน

8

9 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
วิกฤติน้ำมันก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ (เงินเฟ้อ ขาดดุล โตช้า) แต่ก็กระตุ้นให้ประหยัดพลังงาน สำรวจพบแหล่งผลิตใหม่ และใช้พลังงานทดแทน ราคาน้ำมันระดับปานกลางในช่วง

10 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
ตั้งแต่ปี 2003 ถึงปัจจุบัน (2008) ราคาพุ่งกระฉูดจาก $30 ต่อบาเรล มาเป็น $146 ในเดือนกรกฎาคม 2008 กลายเป็น “วิกฤติน้ำมันครั้งที่ 3” เพราะกำลังการผลิตส่วนเกินต่ำเทียบกับ demand + การเก็งกำไร

11

12

13 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
แต่ราคาน้ำมันลดลงในปลายปี 2008 ต่อเนื่องปี 2009 เนื่องจากวิกฤตหนี้เสียในสหรัฐฯ ทำให้เกิดเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ความต้องการใช้พลังงานลดลงมาก ในระยะยาว น้ำมันมีแนวโน้มแพงขึ้นอีก 13

14 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
 น้ำมันแพงขึ้นมาก จึงมีคำถาม “น้ำมันจะหมดโลก?” “เราปลูกพืชเป็นพลังงานทดแทนน้ำมัน?” “ผลกระทบต่อการผลิตอาหาร?”

15 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
สรุป: พลังงานสำคัญต่อมนุษย์เพราะ 1. พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตและบริโภค 2. ราคาน้ำมันผันผวน ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาการตัดสินใจในการลงทุน

16 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
สรุป: พลังงานสำคัญต่อมนุษย์ เพราะ 3. พลังงานกลายเป็น “เครื่องมือ” ในการต่อรองระหว่างประเทศ 4. การใช้พลังงาน (น้ำมัน และถ่านหิน) มีผลทำให้เกิด “ภาวะโลกร้อน”


ดาวน์โหลด ppt วิชา ศ. 478 เศรษฐศาสตร์พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google