งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โภชนบัญญัติ สู่การปฏิบัติเพื่อโภชนาการที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โภชนบัญญัติ สู่การปฏิบัติเพื่อโภชนาการที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โภชนบัญญัติ สู่การปฏิบัติเพื่อโภชนาการที่ดี
โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญโภชนาการ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยโภชนาการสมวัย

2 ประเด็น โภชนาการเด็กวัยเรียน ปัญหาโภชนาการและพฤติกรรมการกิน
โภชนบัญญัติ คัมภีร์การกิน โภชนบัญญัติสู่การปฏิบัติในเด็กวัยเรียน

3 ที่จะเติบใหญ่เป็นต้นไม้
เด็กไทยคือ… ต้นกล้าแห่งสังคมไทย ที่จะเติบใหญ่เป็นต้นไม้ คลุมแผ่นดินไทยให้ ร่มเย็นและผาสุก 3

4 ถ้าต้นกล้างอกงามดี มีความสมบูรณ์ตามวัย จะกลายเป็น ต้นใหญ่ที่แข็งแกร่ง มีพลังแรง สร้างแผ่นดิน
4

5 ความจริงของต้นกล้า เติบโตด้านร้างกาย และสมองเร็วมาก
การเติบโตต้องพึ่งพาอาหาร และ โภชนาการ และการเลี้ยงดู 5

6 อาหารพอเพียงพอเหมาะก่อให้ ต้นกล้าไทยเติบใหญ่ โภชนาการดี
อาหารพอเพียงพอเหมาะก่อให้ ต้นกล้าไทยเติบใหญ่ โภชนาการดี 6

7 ปัญหาของต้นกล้า เจ็บป่วย อ่อนแอ เรียนรู้ช้า
ได้รับอาหารไม่ เพียงพอ/ขาดคุณภาพ พร่องสารอาหาร ตัวเตี้ย สมองเล็ก IQ ต่ำ เจ็บป่วย อ่อนแอ เรียนรู้ช้า 7

8 ได้รับอาหารล้นเกิน อ้วน โรควิถีชีวิต
ปัญหาของต้นกล้า II ได้รับอาหารล้นเกิน อ้วน โรควิถีชีวิต 8

9 เด็กไทยในโรงเรียน คือ ต้นกล้าที่ผู้ใหญ่ ต้องใส่ใจ รดน้ำ พรวนดิน
เด็กไทยในโรงเรียน คือ ต้นกล้าที่ผู้ใหญ่ ต้องใส่ใจ รดน้ำ พรวนดิน 9

10 รดน้ำ พรวนดิน คือ การดูแล เอาใจใส่ ด้านโภชนาการ และพัฒนาการ เพื่อ ให้มีศักยภาพของการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ 10

11 ทุพโภชนาการในเด็ก เกิดมาจากหลายปัจจัย แต่ พฤติกรรมการกินที่ไม่พึงประสงค์ คือ ปัจจัยหลักและสำคัญยิ่ง

12 พฤติกรรมการกินที่ไม่พึงประสงค์
กินอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ไม่ได้สัดส่วน กินแป้งจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ข้าว กินผัก ผลไม้น้อยลง กินโปรตีนจากเนื้อสัตว์มากไป ดื่มนมยังไม่เหมาะสม กินอาหารหวาน มัน เค็มมาก กินอาหารปนเปื้อน ริดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

13 พฤติกรรมการกินไม่พึงประสงค์ กำหนดเป็น โภชนบัญญัติ 9 ประการ เพื่อ พัฒนาพฤติกรรมการกินที่พึงประสงค์

14 โภชนบัญญัติ 9 ประการ ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ดีของคนไทย…..
โภชนบัญญัติ 9 ประการ ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ดีของคนไทย….. FBDG (FOOD DIETARY GUIDELINES FOR THAI)

15 โภชนบัญญัติ เป็น คัมภีร์แห่งการกินของ คนไทยยุคใหม่

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 สรุป จากอาหารหลัก 5 หมู่ สู่ โภชนบัญญัติ พัฒนามาเป็น ธงโภชนาการ แล้วจะลงจานผ่านเข้าปากได้อย่างไร ?

28 ความไม่รู้ ความไม่ตระหนัก เด็กจึงไม่รู้จักกินอาหารตาม โภชนบัญญัติ

29 จะทำให้เด็กไทย ได้มีความรู้ คู่ ความตระหนัก เพื่อ จะได้รู้จักกินอาหารตามโภชนบัญญัติ ได้อย่างไร ?

30 เป็นคำถาม ที่ทุกท่านจะมาช่วยกัน หาคำตอบ ถ้าได้ท่านคือ
เป็นคำถาม ที่ทุกท่านจะมาช่วยกัน หาคำตอบ ถ้าได้ท่านคือ ... ผู้กำหนดนวัตกรรมทางโภชนาการ ให้กับประเทศไทย

31 ชุดการเรียนการสอน โภชนบัญญัติและธงโภชนาการ คือ มติใหม่หรือนวัตกรรม การพัฒนาพฤติกรรมการกินของเด็กไทย

32 แนวคิดการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
เรียนรู้บูรณาการในสาระการเรียนการสอน เรียนรู้อยู่ในวิถีชีวิต เรียนรู้คู่ความสนุกประยุกต์ได้ เรียนรู้คู่การมีส่วนร่วม เรียนรู้สู่การปฎิบัติ

33 นวัตกรรมติที่ได้ จะทดลองใช้และประเมิน แล้วเดินหน้าต่อ เมื่อมั่นใจพอ ขอขยายนำไปใช้ทั่วประเทศ

34 ขอบคุณและสวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โภชนบัญญัติ สู่การปฏิบัติเพื่อโภชนาการที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google