งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
พฤติกรรมสุขภาพ HEALTH BEHAVIOR ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์

2 การกระทำ การปฏิบัติ การแสดงออกที่ส่งผลดี ผลเสียต่อสุขภาพ
Health behavior การกระทำ การปฏิบัติ การแสดงออกที่ส่งผลดี ผลเสียต่อสุขภาพ

3 พฤติกรรมสุขภาพ HEALTH BEHAVIOR

4 Health behavior Biology and personality self efficacy Social context
Cultural and environment attitudes

5 Health behavior:Pender
To help people fulfill their potential To maintain health behaviors To change behavior

6 งานวิจัย:นักศึกษาแพทย์มช. กลุ่มตัวอย่าง 302 คน พฤติกรรมเสี่ยง 14 ด้าน
Health behavior งานวิจัย:นักศึกษาแพทย์มช. กลุ่มตัวอย่าง 302 คน พฤติกรรมเสี่ยง 14 ด้าน

7 Health behavior นศพ.มช. ไม่เคยตรวจสุขภาพในรอบหนึ่งปี 85.7%
ไม่เคยตรวจสุขภาพในรอบหนึ่งปี 85.7% ไม่เคยสวม สวมหมวกนิรภัยน้อยครั้ง 85.1% ไม่เคยตรวจฟันในรอบหนึ่งปี 46.6% ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย คาดน้อย โดยสารรถ42.2%

8 Health behavior นศพ.มช. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย คาดน้อยขับรถ 25%
ไม่มีการออกกำลังกายเป็นประจำ 37.9% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 20% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ชม.ก่อนขับรถยนต์ 20.5%

9 Health behavior นศพ.มช. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ชม.ก่อนขับ
รถจักรยานนต์ 9.2% เคยใช้ยานอนหลับคลายเครียด 8% มีเพศสัมพันธ์ในระยะหกเดือน 2.7% สูบบุหรี่ 1.6%

10 นักศึกษาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตอบแบบสอบถาม
Health behavior นักศึกษาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตอบแบบสอบถาม

11 Health behavior ให้คะแนน ปฏิบัติประจำ 4 คะแนน ปฏิบัติบ่อย 3 คะแนน
ปฏิบัติประจำ คะแนน ปฏิบัติบ่อย 3 คะแนน ปฏิบัติน้อย 2 คะแนน ไม่ปฏิบัติเลย คะแนน

12 Health behavior ตัดสินผล ดีมาก 3.50-4.00 คะแนน ดี 2.50-2.49 คะแนน
ดีมาก คะแนน ดี คะแนน พอใช้ คะแนน ปรับปรุง คะแนน

13 งานวิจัย:ประชาชนขาดการออกกำลังกาย
พฤติกรรมสุขภาพ งานวิจัย:ประชาชนขาดการออกกำลังกาย

14 พฤติกรรมสุขภาพ รับประทาน 3มื้อ?

15 พฤติกรรมสุขภาพ อาหารทอด

16 พฤติกรรมสุขภาพ สูบบุหรี่ สารเสพติด

17 พฤติกรรมสุขภาพ

18 พฤติกรรมสุขภาพ ดื่มเหล้า เบียร์

19 การดื่มเหล้า:มะเร็งเต้านม
พฤติกรรมสุขภาพ การดื่มเหล้า:มะเร็งเต้านม

20 Health behavior problems
Dietary intake Insufficient exercise Drinking allcoholic beverageis before driving Unsafe sexual behavior

21 ออกกำลังกาย? HEALTH BEHAVIOR

22 พฤติกรรมสุขภาพ รับประทานผัก ผลไม้?

23 รับประทานผักเป็นประจำ?
พฤติกรรมสุขภาพ รับประทานผักเป็นประจำ?

24 Health behavior หนึ่ง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
สอง กินอาหารที่ได้สัดส่วนของอาหารหลัก 5 หมู่ สาม ทำความดีต่อผู้อื่นให้มากขึ้น

25 Health behavior จากสาม ทำความดีต่อผู้อื่นให้มากขึ้น
งานวิจัยพบว่า ผู้ที่ทำความดี ร่างกายจะสร้าง ภูมิคุ้มกันต้านทานโรค

26 สร้างแรงจูงใน (Motivation) สร้างพลังอำนาจ (Empowerment)
Behavior changes สร้างแรงจูงใน (Motivation) สร้างพลังอำนาจ (Empowerment)

27 Health behavior ปัจจัยด้านสังคม สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม บุคคลคนนั้นสำคัญที่สุด

28 Empowerment กระบวนการช่วยเหลือสนับสนุนบุคคลให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ
เพิ่มความนับถือตนเอง ความสามารถของคนที่จะควบคุมชีวิตตนเอง มีอิสระในการคิดทำและแสดงออก

29 กรบวนการ:วัตถุประสงค์ วิธีการ การกระทำ ผลที่เกิดจากการกระทำ
Empowerment กรบวนการ:วัตถุประสงค์ วิธีการ การกระทำ ผลที่เกิดจากการกระทำ

30

31 ความเจริญรุ่งเรืองจงมีแด่ท่านทุกคน
ขอบคุณ ความเจริญรุ่งเรืองจงมีแด่ท่านทุกคน


ดาวน์โหลด ppt ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google