งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2

2

3 วัยทารก

4 ควรให้อาหารเสริมเมื่อทารกอายุเกิน 3 เดือนขึ้นไป
สำหรับทารกแรกเกิดควรนอน 20 – 22 ชั่งโมง การนอนที่เพียงพอจะทำให้โกรทฮอร์โมน(Growth Hormone) หลั่งออกมา

5

6 วัยเตาะแตะ

7 การดูแลและส่งเสริมสุขภาพในวัยเตาะแตะ
การดูแลสุขภาพในวัยเตาะแตะ 2-3 ปี เรียกว่า “การฝึกพฤติกรรมอนามัย “ ได้แก่กิจวัตร 4 อย่าง การกิน สิ่งที่ต้องฝึก การกินเป็นเวลา การนอน นอนเป็นเวลา วัยนี้ต้องนอน 12 ชั่วโมงต่อวัน การรขับถ่าย ฝึกการ ขับถ่ายเป็นเวลา การทำความสะอาด สิ่งที่ต้องฝึก การแปรงฟัน รักษาฟัน

8 การส่งเสริมสุขภาพวัยเตาะแตะ
ฉีดวัคซีนตามกำหนด ส่งเสริมสุขภาพตามโภชนาการ เนื่องจากอยู่ระยะการหย่านม ส่งเสริมด้านพัฒนาการ ปล่อยให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง

9 วัยเด็ก การดูแลสุขภาพวัยเด็ก ควรเน้น ในเรื่องการกิน การนอน การขับถ่าย และการทำความสะอาด

10 การส่งเสริมสุขภาพวัยเด็ก

11

12

13 การส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่น
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่าง ๆ ช่วงนี้จึงอาจจะเกิดปัญหาสุขภาพได้หากไม่รู้จักวิธีการดูแลที่ถูกต้อง

14 วัยรุ่น

15 การดูแลสุขภาพในวัยรุ่น
การรักษาอนามัยส่วนบุคคล ได้แก่ 1.1 รักษาความสะอาดของร่างกาย 1.2 รักษาความสะอาดของผิวหนัง 1.3 รักษาดูแลสุขภาพในช่องปาก 1.4 สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 1.5 รักษาความสะอาดของที่นอน ห้องนอน เสื้อผ้า 1.6 ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ำ 1.7 ดูแลเรื่องการขับถ่ายให้เป็นกิจวัตรประจำวัน

16

17 วัยผู้ใหญ่

18

19

20 วัยชรา

21

22 การส่งเสริมสุขภาพวัยชรา
การทำงาน ออกกำลังกาย พักผ่อน ไปพบแพทย์

23 จงตอบคำถามต่อไปนี้ สุขภาพหมายถึงอะไร วัยทารกควรดูแลความสะอาดในเรื่องอะไร การให้อาหารเสริมทารกควรให้เมื่อมีอายุเท่าไร วัยทารกควรมีการส่งเสริมสุขภาพอย่างไร วัยเตาะแตะมีการฝึกพฤติกรรมหรือกิจวัตร 4 อย่าง คือเรื่องอะไร วัยเตาะแตะต้องส่งเสริมด้านโภชนาการอย่างมากเพราะเหตุใด วัยเตาะแตะควรนอนวันละกี่ชั่วโมง วัยเด็กควรนอนวันละกี่ชั่วโมง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นการส่งเสริมสุขภาพในวัยใดบ้าง การส่งเสริมด้านพัฒนาการในวัยเด็กคืออะไร

24 จงจับคู่ความสัมพันธ์
....1 การฝึกพฤติกรรมอนามัย ....2 สุขภาพ ....3 ระยะการหย่านม ....4 เวลานอนวัยเด็ก ....5 หัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างวัยเด็กกับ- วัยผู้ใหญ่ ....6 อายุที่เจริญเต็มที่ ....7 ปัญหาผิวของวัยรุ่น ....8 เวลานอนวัยผู้ใหญ่ ....9 ควรอาบน้ำอุณหภูมิปกติ การออกกำลังกายที่ดีในวัยชรา ก. วัยรุ่น ข. กิน นอน ขับถ่าย การทำความสะอาด ค ช.ม. ง. 25 ปี จ. การเดิน ฉ. ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ ช. 6-8 ช.ม. ซ. วัยชรา ฌ. วัยเตาะแตะ ญ. วัยทารก ฎ. การเกิดสิว ฐ 5-7 ชม.


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google