งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเจริญเติบโตของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเจริญเติบโตของวัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเจริญเติบโตของวัยรุ่น

2 แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนา การเจริญเติบโตให้สมวัย
เราจะสังเกตได้ว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเรามีขนาดร่างกายใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ถึงแม้อายุจะเท่ากันหรือต่างกันเล็กน้อย ทั้งนี้เพราะการเจริญเติบโตตามวัย ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมภาวะการเจริญเติบโตให้แก่ตนเองดังนี้

3

4 1. อาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากอาหารทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ให้พลังงาน และความอบอุ่นต่อร่างกาย และอาหารช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้เป็นปกติ คนเราจึงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพราะการรับประทานอาหารถูกสัดส่วน จะทำให้ร่างกายแข็งแรง และเจริญเติบโตสมวัย

5 2. การดื่มนม ควรดื่มนมวันละ 1 – 2 แก้ว (แก้วละ ซีซี) เป็นประจำ เพราะนมมีคุณค่าทางโภชนาการสูง คือ มีโปรตีน แคลเซียม แคลเซียมในนมช่วยให้มีรูปร่างเจริญเติบโต สูงใหญ่และแข็งแรง

6 3. การออกกำลังกาย การออกกำลังกายเป็นการใช้พลังงานและทำให้ร่างกายแข็งแรงมีการเจริญเติบโตดี การออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา จะทำให้สนุกสนาน เพลิดเพลิน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ควรออกกำลังกายครั้งละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน

7 4. การพักผ่อน คือ ช่วงเวลาที่ว่างหรือพักจากการทำงาน การเรียน การเล่น เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด อาจจะฟังเพลง อ่านหนังสือ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ การพักผ่อนที่ดีที่สุด คือ การนอนหลับ ในขณะที่นอนหลับ การทำงานของอวัยวะภายในมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ และการหายใจจะช้าลง จึงทำให้อวัยวะและระบบการทำงานของร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ สิ่งสำคัญสำหรบการนอนในวัยรุ่น คือ เมื่อหลับสนิทสมองส่วนหน้าจะผลิตโกรทฮอร์โมน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตมากขึ้น มีส่วนสูงเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนควรนอนอย่างน้อย ชั่วโมงต่อวัน

8


ดาวน์โหลด ppt การเจริญเติบโตของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google