งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจซ่อม เบรกหน้าและเบรกหลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจซ่อม เบรกหน้าและเบรกหลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจซ่อม เบรกหน้าและเบรกหลัง
หนังสือหน้า หมายเลข งานจักรยานยนต์ สงวนลิขสิทธิ์ 169/ /1 หน่วยที่ 12 การตรวจซ่อม เบรกหน้าและเบรกหลัง

2 การตรวจซ่อมเบรกหน้าและเบรกหลัง
หนังสือหน้า หมายเลข 169/ /2 สงวนลิขสิทธิ์ จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำส่วนประกอบเบรกดรัมได้ 2. แนะนำส่วนประกอบเบรกดิสก์ได้ 3. เปลี่ยนผ้าเบรกหน้าและเบรกหลังได้ 4. ตรวจซ่อมเรือนเบรกได้ 5. ตรวจซ่อมแม่ปั๊มเบรกได้

3 ส่วนประกอบเบรกดรัม หนังสือหน้า หมายเลข 170 12/3 ไม่น้อยกว่า 2 มม.
หนังสือหน้า หมายเลข /3 สงวนลิขสิทธิ์ ไม่น้อยกว่า 2 มม. ผ้าเบรก สกรู เฟืองสายไมล์ ซีลกันฝุ่น ลูกเบี้ยวก้ามเบรก แหวนรอง ขาเบรก

4 ส่วนประกอบเบรกหน้าแบบดิสก์
หนังสือหน้า หมายเลข 171/ /4 สงวนลิขสิทธิ์

5 ส่วนประกอบเบรกหน้าแบบดิสก์
หนังสือหน้า หมายเลข 171/ /5 สงวนลิขสิทธิ์

6 ส่วนประกอบเบรกหลังแบบดิสก์
หนังสือหน้า หมายเลข /6 สงวนลิขสิทธิ์

7 ลำดับการเปลี่ยนผ้าเบรกหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข /7 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ถอดปิ้น ตรวจผ้าเบรก 3. ประกอบ

8 ลำดับการเปลี่ยนผ้าเบรกหลัง
หนังสือหน้า หมายเลข /8 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ถอดสกรู ถอดผ้าเบรก 3. ตรวจผ้าเบรก ประกอบ

9 ลำดับการถอดเรือนเบรกหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข /9 สงวนลิขสิทธิ์ 1. การถอดเรือนเบรกหน้า ขั้นตอนการถอด เป่าลมที่รู เรือนเบรก 3. ชุดลูกสูบและเรือนเบรกหน้า การถอดเรือนเบรกหลัง

10 ลำดับการถอดแม่ปั๊มเบรก
หนังสือหน้า หมายเลข /10 สงวนลิขสิทธิ์ 1. การถอดแม่ปั๊มเบรกหน้า การถอดท่อน้ำมันเบรกหน้า 3. ชุดลูกสูบแม่ปั๊มเบรกหน้า ถอดแยกชิ้นส่วนแม่ปั๊มเบรกหลัง ชุดแม่ปั๊มเบรกหลัง 2 1 2 1

11 ลำดับการตรวจชิ้นส่วนเบรก
หนังสือหน้า หมายเลข /11 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ชุดเรือนเบรกหน้า ชุดเรือนเบรกหลัง 3. การตรวจชุดแม่ปั๊ม เบรกหน้าและหลัง แม่ปั๊มเบรกหน้า แม่ปั๊มเบรกหลัง

12 ลำดับการตรวจชิ้นส่วนเบรก
หนังสือหน้า หมายเลข /12 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ชุดลูกยาง ชุดลูกยางเบรกหน้า ชุดลูกยางเบรกหลัง 2. การตรวจสภาพจานเบรกดิสก์ จานเบรกหน้า จานเบรกหลัง 3. การตรวจวัดศูนย์จานเบรกดิสก์ด้วยนาฬิกาวัด ศูนย์จานเบรกหน้า ศูนย์จานเบรกหลัง

13 ลำดับการประกอบชุดเรือนเบรกหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข /13 สงวนลิขสิทธิ์ คำเตือน ชิ้นส่วนทุกชิ้นต้องล้างด้วยน้ำมัน เบรกใหม่เท่านั้น ชิ้นส่วนบางตัวต้องหล่อลื่นด้วย น้ำมันเบรกเท่านั้น เปลี่ยนซีลทุกครั้งเมื่อมีการถอดแยก ชิ้นส่วน

14 ลำดับการประกอบชุดแม่ปั๊มเบรกหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข /14 สงวนลิขสิทธิ์

15 กิจกรรมที่ 12 หนังสือหน้า หมายเลข 153/ /14 สงวนลิขสิทธิ์ จงเติมข้อความสาเหตุข้อขัดข้องระบบเบรกและปรับเบรกหลังในช่องว่างต่อไปนี้ 1. จงเติมข้อความสาเหตุข้อขัดข้องระบบเบรก 1 เบรกไม่อยู่ สาเหตุข้อขัดข้อง เบรกดิสก์ ………………………………… ………………………………… เบรกดรัม ………………………………… หมุนปรับ 20-30 มม. 2. จงเติมคำลำดับการปรับเบรกหลัง 2.1 ตรวจระยะฟรี ………………………… 2.2 ตรวจความสูง …………………….…… 2.3 หมุนปรับนอต ………………………… 2.4 ตรวจระยะฟรีให้ได้ …………… มม.

16 การตรวจซ่อม เบรกหน้าและเบรกหลัง
จบหน่วยที่ 12 การตรวจซ่อม เบรกหน้าและเบรกหลัง


ดาวน์โหลด ppt การตรวจซ่อม เบรกหน้าและเบรกหลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google