งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กศน. สบเมย.. คณิตศาสตร์สุดหรรษา การบวก ลบ คูณ หารระคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กศน. สบเมย.. คณิตศาสตร์สุดหรรษา การบวก ลบ คูณ หารระคน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กศน. สบเมย.. คณิตศาสตร์สุดหรรษา การบวก ลบ คูณ หารระคน

2 กศน. สบเมย.. วัตถุประสงค์ 1. นักศึกษาสามารถบวก ลบ คูณหรือหารระคนได้
2. นักศึกษาสามารถหาคำตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล

3 กศน. สบเมย.. แบบเรียนรู้ การบวก เป็นการนำจำนวนสองจำนวนมารวมกัน
การบวก เป็นการนำจำนวนสองจำนวนมารวมกัน = 18 ตอบ ๑๘ การลบ เป็นการนำจำนวนหนึ่งหักออกจากอีกจำนวนหนึ่ง แล้วหาจำนวนที่เหลือ = ตอบ ๑๒ การคูณ เป็นการบวกด้วยจำนวนเดียวกันหลายๆ ครั้ง 5 × 5 = 25 ตอบ ๒๕ การหาร เป็นการลบด้วยจำนวนเดียวกันหลายๆ ครั้ง 30 ÷6 = 5 ตอบ ๕

4 กศน. สบเมย.. การวัดและประเมินผล เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
การคูณเลข การหารเลข

5 เติมตัวเลขแทนที่ให้ถูกต้องลงในช่องว่าง
กศน. สบเมย.. 15 เติมตัวเลขแทนที่ให้ถูกต้องลงในช่องว่าง <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> ( 9- 4) – 3 = =

6 หนู ... จ๋า ข้อนี้ถูกหรือผิด (ช่วยเฉลยที)
กศน. สบเมย ( ) - 10 = = 25 `ถูก ผิด

7 กศน. สบเมย.. แม่หมูเกิดลูกหมูมา12 ตัว แบ่งขายออกไป
15 แม่หมูเกิดลูกหมูมา12 ตัว แบ่งขายออกไป 7 ตัว จะเหลือลูกหมูอยู่กี่ตัว 7 5 11 9

8 มาช่วยกันคุณตัวเลขกัน
กศน. สบเมย.. มาช่วยกันคุณตัวเลขกัน 10 ×5= 20×6= 12×3= 11×9= 32×7= <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

9 มาช่วยกันหารเลขกันเถอะ
กศน. สบเมย.. มาช่วยกันหารเลขกันเถอะ 2 10 ÷ 5 = 25 ÷ 5 = 35 ÷ 5 = 3 5 7 9 11

10 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt กศน. สบเมย.. คณิตศาสตร์สุดหรรษา การบวก ลบ คูณ หารระคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google