งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กันชนรถยนต์ การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัสดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กันชนรถยนต์ การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัสดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กันชนรถยนต์ การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัสดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป
Industrial Plastics Technology รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม การใช้งานของผลิตภัณฑ์ หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ ( function ) รูปผลิตภัณฑ์ ( product image ) วัสดุ PUR ( material / PUR ) PP ( material / PP ) เทคโนโลยีการขึ้นรูป Reaction Injection Moulding ( process / RIM ) Injection Moulding ( process / injection I.M ) กระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม กันชนรถยนต์ กระบวนการผลิต ( production )

2 กันชนรถยนต์ หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ
Industrial Plastics Technology รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ เป็นส่วนประกอบหนึ่งของรถยนต์ซึ่งติดอยู่กับตัวถังรถยนต์ ทำหน้าที่รับแรงกระแทกเมื่อมีสิ่งของมากระทบแรงๆ เพราะจะ absorb energy ไว้ กันชนรถยนต์จะมีทั้งด้านหน้า และด้านหลัง กันชนรถยนต์

3 กันชนรถยนต์ กระบวนการผลิต ( production )
Industrial Plastics Technology รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต ( production ) 1. RIM PROCESS 2. INJECTION MOULDING PROCESS RIM Process - set อุปรณ์ทั้งหมดให้เรียบร้อย ได้แก่ Isocyanate, ถัง polyol, pump, หัวฉีด และแม่พิมพ์ เปิดแม่พิมพ์ออกนำ wax ทาภายในแม่พิมพ์ เพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไม่ติดกับแม่พิมพ์เวลานำชิ้นงานออก - ปั๊มของเหลว Isocyanate และ polyol ผ่านไปยังสาย ผ่านหัวฉีด และเข้าไปยังแม่พิมพ์ที่ปิดอยู่ ขณะฉีดสารทั้งสองต้องฉีดด้วยความเร็วเพราะ Isocyanate และ polyol จะทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็ว - ทิ้งชิ้นงานให้อยู่ภายในแม่พิมพ์ประมาณ 15 นาทีเพื่อให้สารที่อยู่ภายในแม่พิมพ์เกิดการ curing อย่างสมบูรณ์ - เปิดแม่พิมพ์ และนำชิ้นงานออก - นำชิ้นงานไปตัดเล็ม และตกแต่งชิ้นงานซึ่งเกิดจากบริเวณรอยต่อของแม่พิมพ์ ( flash ) - นำชิ้นงานไปตรวจสอบวัดขนาดโดยเครื่องตรวจวัดขนาดของ bumper กันชนรถยนต์

4 กันชนรถยนต์ กระบวนการผลิต ( production ) RIM PROCESS FLOW CHART
Industrial Plastics Technology รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต ( production ) RIM PROCESS FLOW CHART กันชนรถยนต์

5 กันชนรถยนต์ รายวิชา 611 321 เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม
Industrial Plastics Technology รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม ( 1 / 2 ) Injection Moulding - เตรียมความพร้อมของเครื่องฉีด และอุปกรณ์ต่างๆ - นำ Material เข้าเครื่อง dryer เพื่อไล่ความชื้นออก จากนั้นนำไปผลมกับ EPDM แล้วใส่ลงใน hopper ซึ่งจะผ่านเข้าไปใน barrel จะมี screw หมุนอยู่ จากนั้นพลาสติกจะหลอมเหลวพร้อมทำการฉีด - ทำการเลื่อนแม่พิมพ์ทั้งสองซีกประกบเข้าหากันเพื่อปิดแม่พิมพ์โดยให้มี clamping force มากกว่าแรงที่ใช้ฉีดพลาสติก PP - เลื่อนหัวฉีดจนกระทั่งชนกับแม่พิมพ์โดยแรงขับจาก Hydraulic พร้อมกับหัวฉีดเปิดออก แล้วค้างไว้ด้วยแรงกดที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหัวฉีดถอยกลับในช่วงทำการฉีด - ฉีดอัดพลาสติกหลอมที่สะสมอยู่ด้านหน้าของ screw เข้าแม่แบบ โดยเลื่อนตัวไปทางด้านหน้าของ screw ที่ทำหน้าที่เป็นลูกสูบในการฉีด ทันทีที่ screw เคลื่อนตัวไปข้างหน้าความดันเนื่องจากพลาสติกหลอมในช่องว่างจะตกลงบนวงแหวนกันการไหลย้อนกลับ (Back – flow valve) ส่งผลให้วงแหวนเกิดการเลื่อนตัวกลับ แล้วป้องกันไม่ให้พลาสติกหลอมไหลสวนทาง ทันทีที่พลาสติกหลอมสัมผัสกับแม่พิมพ์ก็จะค่อยๆ กลายเป็นของแข็งเนื่องจากอิทธิพลของน้ำหล่อเย็น - นำหัวฉีดถอยกลับเพื่อป้องกันไม่ให้หัวฉีดมีอุณหภูมิต่ำเกินไปพร้อมกับมีการหล่อเย็นรอบๆ แม่พิมพ์ขณะเดียวกันก็จะป้อนพลาสติกหลอมเข้าไปในช่องด้านหน้า screw โดน กันชนรถยนต์

6 กันชนรถยนต์ รายวิชา 611 321 เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม
Industrial Plastics Technology รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม ( 2 / 2 ) screw จะหมุนรอบตัวเอง ดึงให้พลาสติกจากกรวยเติม ( hopper ) เข้ามาใน barrel แล้วเคลื่อนตัวไปข้างหน้าพร้อมๆกับเกิดการหลอมแล้วสะสมในช่องว่างด้านหน้าของ screw โดยที่รูของหัวฉีดถูกปิดทำให้เกิดแรงดันให้ screw เกิดการถอยหลังกลับโดยอัตโนมัติเมื่อได้ปริมาณพลาสติกหลอมที่เหมาะสมแล้ว screw จะหยุดหมุน หลังจากที่พลาสติกหลอมเข้าใน cavity ของแม่พิมพ์ก็จะเริ่มแข็งตัวจากด้านนอกเข้าใน โดยด้านในของชิ้นงานที่ยังไม่แข็งตัว และยังคงไหลได้ซึ่งอาจทำให้เกิด sink mark บนชิ้นงาน - ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์โดยเครื่องกระทุ้ง ( Ejector ) ซึ่งเราจะได้ชิ้นงานออกมา แล้ว robot จะหยิบชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ - นำชิ้นงานที่ได้มาเข้าเครื่องตรวจวัดขนาดตามที่ต้องการ กันชนรถยนต์

7 INJECTION MOULDING PROCESS
Industrial Plastics Technology รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต ( production ) INJECTION MOULDING PROCESS FLOW CHART กันชนรถยนต์


ดาวน์โหลด ppt กันชนรถยนต์ การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัสดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google