งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection)

2 การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection)
ประเภทรถในโลกนี้ รถเพื่อการพาณิชย์ รถเพื่อการสงคราม (ต้องสวยงามและเป็นเงามัน) (ไม่ต้องสวยงามและไม่ต้องเงามัน)

3 การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection)
ประเภทรถในโลกนี้ รถเพื่อการพาณิชย์ รถเพื่อการสงคราม (ต้องการให้คนเห็นจะได้ปลอดภัย) (ไม่ต้องการให้คนเห็นจะได้ปลอดภัย)

4 X การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection) ประเภทรถในโลกนี้
รถเพื่อการพาณิชย์ รถเพื่อการสงคราม X (มีลวดลายไม่ช่วยให้ปลอดภัย) (มีลวดลายช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น)

5 X การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection) ประเภทรถในโลกนี้
รถเพื่อการพาณิชย์ รถเพื่อการสงคราม X (ไม่ต้องเลียนแบบ เพราะไม่ใช่รถทหาร)

6 การตรวจรถเพื่อเตรียมความ พร้อมก่อนใช้งานกำหนดคำนิยาม ง่ายๆ คือ
การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection) การตรวจรถเพื่อเตรียมความ พร้อมก่อนใช้งานกำหนดคำนิยาม ง่ายๆ คือ BEWAGON

7 การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection)
B (Break : เบรก) ตรวจน้ำมันเบรก น้ำมันคลัตช์ เบรกมือ ระดับน้ำมันเบรก น้ำมันคลัตช์ อยู่ระหว่าง min-max สภาพสายอ่อนและแป๊บน้ำมันเบรก รอยรั่วซึมของน้ำมันเบรกตามจุดต่างๆ การทำงานของเบรกมือ ระยะฟรีแป้นเบรก ทั่วไปประมาณ ½ นิ้ว E (Electronic : ไฟฟ้า) ตรวจระบบไฟฟ้า ระดับน้ำในแบตเตอรี สายขั้วแบตเตอรีต้องแน่น ระบบไฟสัญญาณต่างๆ ได้แก่ ไฟส่องสว่าง ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน ไฟเบรก ไฟถอย ไฟป้ายทะเบียน และความสะอาดของโคมไฟ แตร สายไฟต่อหางพ่วง

8 การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection)
W (Water : น้ำ) ตรวจระบบน้ำหล่อเย็น ระดับน้ำในหม้อน้ำ ระดับน้ำในถังน้ำฉีดกระจก ฝาปิดหม้อน้ำ ท่อยางหม้อน้ำ สายพานขับปั๊มน้ำ ไดชาร์จ ที่ปัดและใบปัดน้ำฝน A (Air : ลม) ตรวจลมยาง สภาพยาง และกระทะล้อ แรงดันลมยาง สภาพแก้มยาง ร่องและดอกยาง มีฝาปิดจุ๊บเติมลม สายลมเบรก สายลมต่อหางพ่วง

9 การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection)
G (Gasoline : น้ำมันเชื้อเพลิง) ตรวจระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับเชื้อแพลิง หม้อกรองดักน้ำ หม้อกรองอากาศ O (Oil : น้ำมันหล่อลื่น) ตรวจน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ระดับน้ำมันเครื่อง อยู่ระหว่าง min-max รอยรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่นตามจุดต่างๆ N (Noise : เสียง) ตรวจเสียงดังต่างๆ และอื่น เสียงดังผิดปกติต่างๆ เช่น เสียงวาล์ว เสียงลูกปืน ท่อไอเสีย ความพร้อมใช้งานของชุดข้อต่อหางพ่วง ความเสียหายทั่วไปและความสมดุลย์ของตัวรถ

10 เทคนิคการตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection)
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดนให้เริ่มจากหมายเลข 1 จนถึง หมายเลข 9 9 1 2 3 5 6 7 8 4 10 - ล้อ / ยาง - แบตเตอรี/ไฟสัญญาณ - ความเสียหายทั่วไป - ไฟสัญญาน / ความสมดุลย์ของรถ - ไฟสัญญาน และ ความเสียหายทั่วไป - ไฟสัญญาน / ที่ปัดน้ำฝน / กระจก ความเรียบร้อยในห้องโดยสาร / สัญญานเตือนต่างๆ

11 แบบฟอร์มรายงานการตรวจรถก่อนใช้งาน
การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection) แบบฟอร์มรายงานการตรวจรถก่อนใช้งาน เป็นการยืนยันว่าได้ทำการตรวจสอบจริง เป็นกระบวนการของระบบตรวจสอบรถ ใช้ระบุเมื่อพบสิ่งผิดปกติ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อ ทำการแก้ไข

12 การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection)
X X


ดาวน์โหลด ppt การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google