งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ +:: By::+ Thanapun Kulachan. ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : จังซีหา (ส. สุวรรณ แปล) ชื่อเรื่อง : จุดไฟปัญญาให้โชติช่วง หมวด : 100.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ +:: By::+ Thanapun Kulachan. ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : จังซีหา (ส. สุวรรณ แปล) ชื่อเรื่อง : จุดไฟปัญญาให้โชติช่วง หมวด : 100."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ +:: By::+ Thanapun Kulachan

2 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : จังซีหา (ส. สุวรรณ แปล) ชื่อเรื่อง : จุดไฟปัญญาให้โชติช่วง หมวด : 100

3 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ชื่อเรื่อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยือนประเทศอิตาลี หมวด : 900

4 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : การิม อับดุลเลาะห์ ชื่อเรื่อง : คู่มือมุสลิมเบื้องต้น หมวด : 200

5 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : ปัญญา รุ่งเรือง ชื่อเรื่อง : ดนตรีในวิธีชีวิตไทย หมวด : 700

6 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ ชื่อเรื่อง : ว่ายน้ำ : กีฬาสำหรับทุกคน หมวด : 700

7 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : พิชัย พินัยกุล ชื่อเรื่อง : ภาษาจีนกลาง หมวด : 400

8 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : สมชาย ปกรโณดม ชื่อเรื่อง : กระบวนการผลิตเกษตรทาง วิศวกรรม หมวด : 600

9 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล ชื่อเรื่อง : เศรษฐศาสตร์การผลิตและ การจัดการทางการเกษตร หมวด : 300

10 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : บัณฑิต จามรภูติ ชื่อเรื่อง : การใช้งาน Windows 2000 Server ภาคปฏิบัติ หมวด : 000

11 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : ไพฑูรณ์ ดอกบัวแก้ว บรรณาธิการ ชื่อเรื่อง : พระอภัยมณีชาดก หมวด : 800

12 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : พิไล พูนสวัสดิ์ ชื่อเรื่อง : นกเงือกสัญลักษณ์แห่งป่า ดงดิบ หมวด : 500

13 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : Yasuji Toita ชื่อเรื่อง : Kabuki : the popular theater หมวด : 700

14 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : R. Mary Haas ชื่อเรื่อง : Thai-English students’ dictionary หมวด : 400

15 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : David Zure ชื่อเรื่อง : Photoshop filter effects หมวด : 000

16 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : Don R. Hansen ชื่อเรื่อง : Management Accounting หมวด : 600

17 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : Edwin M. Schur ชื่อเรื่อง : Our criminal society : the social and legal sources of crime in America หมวด : 300

18 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : Mario Bunge ชื่อเรื่อง : Philosophy of science and technology หมวด : 100

19 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : Mark Naidis ชื่อเรื่อง : India : a short introductory history หมวด : 900

20 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : Douglas M. Burns ชื่อเรื่อง : Buddhist meditation and depth psychology หมวด : 200

21 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : Esther Cloudma Dunn ชื่อเรื่อง : The Literature of Shakespeare’s England หมวด : 800

22 ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : Lewis Stevens ชื่อเรื่อง : Avian biochemistry and molecular biology หมวด : 500

23 +:: The End ::+


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ +:: By::+ Thanapun Kulachan. ให้หาหมวดของหนังสือต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่ง : จังซีหา (ส. สุวรรณ แปล) ชื่อเรื่อง : จุดไฟปัญญาให้โชติช่วง หมวด : 100.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google