งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์ น้ำ กลุ่มบริหารจัดการด้าน การประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์ น้ำ กลุ่มบริหารจัดการด้าน การประมง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์ น้ำ กลุ่มบริหารจัดการด้าน การประมง

2 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เดือน มีนาคม 2556 ผลการปล่อยพันสัตว์น้ำ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๗๐๐, ๐๐๐ ตัว วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ แม่น้ำยม วัดท่าทราย ต. กง ๕๐, ๐๐๐ตัว คลองบ้านฝากร้อง ม. ๑ ต. ไกรใน ๗๕, ๐๐๐ตัว สระน้ำสาธารณะ ม. ๗ ต. ไกรใน ๗๕, ๐๐๐ตัว หนองใต้, หนองเสือ, บึงอ้อ ต. บ้านใหม่ฯ ๒๐๐, ๐๐๐ตัว รวม ๔๐๐, ๐๐๐ตัว

3 ผลการปล่อยพันสัตว์น้ำ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๗๐๐, ๐๐๐ ตัว วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ หนองมะโกเขียว ม. ๔ ต. ตาลเตี้ย ๓๐๐, ๐๐๐ตัว

4 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์ เดือน เมษายน 2556 ผลการปล่อยพันสัตว์น้ำ เดือนเมษายน ๒๕๕๖ ปลา ๑, ๑๕๐, ๐๐๐ ตัว / กุ้งก้ามกราม ๒, ๐๐๐, ๐๐๐ ตัว วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ( กุ้งก้ามกราม ) ทุ่งทะเลหลวง ต. บ้านกล้วย อ. เมือง ๒, ๐๐๐, ๐๐๐ ตัว วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ( ปลา ) แหล่งน้ำสาธารณะ ต. วังน้ำขาว อ. บ้านด่านลาน หอย ๒๐๐, ๐๐๐ตัว อ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพ ๓๐๐, ๐๐๐ตัว วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ( ปลา ) อ่างเก็บน้ำแม่ทุเลา ม. ๙ ต. กลางดง อ. ทุ่งเสลี่ยม ๓๕๐, ๐๐๐ตัว วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ( ปลา ) คลองยม – น่าน ม. ๕, ๘ ต. คลองยาง อ. สวรรคโลก ๓๐๐, ๐๐๐ ตัว รวม ๓, ๑๕๐, ๐๐๐ ตัว

5 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เดือน พฤษภาคม 2556 ผลการปล่อยพันสัตว์น้ำ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ปล่อยปลา ๑, ๓๐๐, ๐๐๐ ตัว วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อำเภอคีรีมาศ ๕๐๐, ๐๐๐ ตัว วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อำเภอเมือง ๓๐๐, ๐๐๐ ตัว วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖อำเภอศรีสำโรง ๕๐๐, ๐๐๐ ตัว รวม ๑, ๓๐๐, ๐๐๐ ตัว

6 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ๑, ๐๐๐, ๐๐๐ ตัว ๑. วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ - อ่างเก็บน้ำกิ่วหญ้าแทน อ. บ้านด่านฯ๔๐๐, ๐๐๐ ตัว ๒. วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ - คลองทางไม้ ตอน ๑ อ. ศรีสำโรง ๑๐๐, ๐๐๐ตัว - หนองปลาสร้อย อ. ศรีสำโรง๓๐๐, ๐๐๐ ตัว ๓. วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ - คลองแม่มอก อ. ทุ่งเสลี่ยม๒๐๐, ๐๐๐ ตัว กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เดือน มิถุนายน 2556

7 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เดือน กันยายน 2556 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๔๖๐, ๐๐๐ ตัว ประมงแห่งชาติ ๓๐๐, ๐๐๐ ตัว แหล่งน้ำธรรมชาติ ๑๖๐, ๐๐๐ ตัว

8  ปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ พันธุ์ปลา ๑๐, ๖๕๒, ๐๐๐ ตัว กุ้งก้ามกราม ๓, ๔๐๐, ๐๐๐ ตัว รวม๑๔, ๐๕๒, ๐๐๐ ตัว  สนับสนุนโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข จำนวน ๖๐๐, ๐๐๐ตัว

9  สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตร จำนวน ๒๐๐, ๐๐๐ ตัว  สนับสนุนโครงการอำเภอยิ้ม จำนวน๑, ๔๘๐, ๐๐๐ตัว

10 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เดือน ตุลาคม 2556 ปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 100,000 ตัว สนับสนุนโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จำนวน 200,000 ตัว


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์ น้ำ กลุ่มบริหารจัดการด้าน การประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google