งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝกร.ศอร.บก.ทหารสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝกร.ศอร.บก.ทหารสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝกร.ศอร.บก.ทหารสูงสุด

2 พื้นที่ประสบภัย พื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๑ จังหวัด ได้แก่ จ.สุโขทัย

3 ยอดผู้เสียชีวิตและสูญหาย
จังหวัด เสียชีวิต สูญหาย จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.แพร่ ๖๗ ๓๖ - รวม ๗๙ ๓๗

4 ความเสียหาย ๕๖๒ ๙๑ ๗๓ ๕๕๕ ๑๒๔ ถนน สะพาน สถานที่ราชการ บ้านเรือน
พนังกั้นน้ำ ๕๖๒ ๙๑ ๗๓ ๕๕๕ ๑๒๔

5 ศบภ.บก.ทหารสูงสุด จัดสิ่งของที่ได้รับบริจาค ได้แก่ มาม่า,ยาเวชภัณฑ์, ถุงยังชีพ ผ้านวม, เสื้อผ้า และน้ำเปล่า นำส่ง ศบภ.บก.ทหารสูงสุด (สน.) ใน ๓๐ พ.ค.๔๙

6 ศบภ.บก.ทหารสูงสุด เสธ.ทหาร จะเดินทางไปตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานของ ศบภ.บก.ทหารสูงสุด (สน.) ใน ๓๑ พ.ค.๔๙ ผบ.นทพ. จะเดินทางไปตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของ ศบภ.นทพ. (สน.) ใน ๑ มิ.ย.๔๙

7 กองทัพบก แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ฟื้นฟู
แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัย, ปรับปรุงสะพาน, สร้างสะพานชั่วคราว, ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรและประกอบ เลี้ยงกำลังพล และประชาชน ตลอดจน จัดชุดแพทย์เข้ารักษาราษฎรในพื้นที่ อ.เมือง อ.ลับแล อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, อ.เมือง จ.แพร่

8 กองทัพเรือ - ยังคงปฏิบัติงานในการจัดส่งกำลังพล
เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย, แจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภค และ จัดกำลังพลจากหน่วยสงครามพิเศษ ค้นหาผู้ประสบภัย และทำลายสิ่งกีด ขวางทางน้ำ บริเวณสะพานบ้านน้ำลี

9 กองทัพอากาศ จัดประกอบเลี้ยงโดย “ครัวสนาม
จัดประกอบเลี้ยงโดย “ครัวสนาม กองทัพอากาศ” โดยใช้พื้นที่วัดเจดีย์ คีรีวิหาร ต.หัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ทำการประกอบเลี้ยงไปแล้วทั้งสิ้น๑,๘๐๐ ชุด จัดกำลังพล ๑๐ นาย ลอกคลองผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล บรรจุกระสอบทราย เพื่อทำ แนวกั้นน้ำที่ บ.เนินทอน วัดศรีโพธิ์งาม ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

10 จัด บล.๒ ก นำ จนท.ชป.ทอ. ไป ทำการสำรวจพื้นที่ช่วยเหลือและ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ จัด จนท.สำหรับค้นหา (EOD) จาก สพ.ทอ. เข้าค้นหาผู้เสียชีวิต ในพื้นที่ ประสบอุทกภัย

11 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
จัดกำลังพล พร้อมเครื่องมือช่าง เครื่องมือโยธา เข้าให้การช่วยเหลือ ราษฎรที่ประสบภัยที่ บ.ห้วยคำปิ บ.ห้วยใต้ จ.อุตรดิตถ์ ดังนี้ - เปิดเส้นทางระหว่างบ้านผามูบ - บ.ห้วยคำปิ ระยะทาง ๑,๖๐๐ ม. พร้อมเปิดทางน้ำไหลได้สะดวก

12 ขนเศษวัสดุ ท่อนไม้ และปรับ
พื้นที่ได้ ๒๐ ไร่ จำนวน ๖๕ เที่ยว แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับ ราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๔๕ เที่ยว ปริมาณน้ำ ๑๒๖,๐๐๐ ลิตร ซ่อมและปรับปรุงห้องน้ำให้วัดศรี อุทุมพรคณารักษ์

13 จัดกำลังพล พร้อมรถสัมภาระ เรือท้องแบน พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย
ขั้นต้นให้การช่วยเหลือราษฎรที่ จ.สุโขทัย ดังนี้ ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ บ.ลัดทรายมูล ต.ปากพระ อ.เมือง แจกถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มให้กับ ราษฎร จำนวน ๓๐๐ ชุด

14 การช่วยเหลือของต่างประเทศ
ฮ. CH-47 ทอ.สิงค์โปร์ ๒ เครื่อง ขนย้ายน้ำดื่ม ๒,๒๐๐ ชุด ไปยัง โรงเรียนเมืองเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ฮ. ทอ.สิงค์โปร์ จะจบภารกิจใน ๓๑ พ.ค.๔๙ และจะเดินทางออก จาก บน.๔๖ กลับ บน.๒ ใน ๑ มิ.ย.๔๙


ดาวน์โหลด ppt ฝกร.ศอร.บก.ทหารสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google