งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมกรมการจังหวัด / หัวหน้า ส่วนจังหวัด ๑. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง จังหวัด ๑. ๑. สนง. เกษตรจังหวัด รายงานผลการ เตรียมความพร้อมหมู่บ้าน ศกพ. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมกรมการจังหวัด / หัวหน้า ส่วนจังหวัด ๑. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง จังหวัด ๑. ๑. สนง. เกษตรจังหวัด รายงานผลการ เตรียมความพร้อมหมู่บ้าน ศกพ. ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมกรมการจังหวัด / หัวหน้า ส่วนจังหวัด ๑. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง จังหวัด ๑. ๑. สนง. เกษตรจังหวัด รายงานผลการ เตรียมความพร้อมหมู่บ้าน ศกพ. ม. ๒ต. ท่า ช้าง อ. พรหมพิราม ผู้ว่าฯฝาก พจ. ดำเนินการ เกี่ยวกับการ ติดอาวุธความคิด ปช.

2 ๑. ๒. สถานีปันน้ำใจ ช่วย Like ๑. ๓. โครงการบำบัดรักษา ฟื้นฟูและพัฒนา ผู้เสพ ( ศูนย์ขวัญแผ่นดิน ) ๒. พิธีมอบเมล็ดพันธ์ผักพระราชทานและ บรรยายพิเศษฯ โดยดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ๑๗ พค. ๕๗ / ๑๐. ๐๐ น./ หอประชุม อนุสรณ์ ๑๐๐ ปีฯ ม. วิทยาลัยพิษณุโลก ๓. ชมนิทรรศการวันสำคัญทางพุทธศาสนา ๑๑ - ๑๗ พค. ๕๗ เวลา๐๙. ๐๐ - ๑๗. ๐๐ น. วัดพระศรีรัตนธาตุวรมหาวิหาร

3 ๔. โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน ๑๔ พค. ๕๗ เวลา ๐๘. ๓๐ น. โรงเรียนชุมชน ๘ ราชอุทิศพิทยา ม. ๓ บ้านสวนยาง ต. เนินเพิ่ม อ. นครไทย ๕. ฉายภาพยนตร์ ตำนาน พระนเรศวร ๒๘ พค. ๕๗ สวนอาหารเซ็นทรัล


ดาวน์โหลด ppt ประชุมกรมการจังหวัด / หัวหน้า ส่วนจังหวัด ๑. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง จังหวัด ๑. ๑. สนง. เกษตรจังหวัด รายงานผลการ เตรียมความพร้อมหมู่บ้าน ศกพ. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google