งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.1. ระบบผลิตผล งานวิชาการ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน งานวิจัย และงานวิชาการ

2 ระบบผลิตผลงานวิชาการ  จัดการงานวิจัยและงานวิชาการในองค์กร  จัดเก็บข้อมูลในแต่ละขั้นตอนการผลิตผลงานวิชาการ  เสนอโครงการผลงานวิชาการ  การพิจารณาโครงการผลงานวิชาการ  การรายงานความก้าวหน้า  การรายงานผลการผลิตผลงานวิชาการ  การติดตามและควบคุมในทุกขั้นตอนของการผลิตผลงาน วิชาการ  บันทึกประวัติผลงานวิชาการของบุคลากรในองค์กร

3 การกำหนดข้อมูลพื้นฐานของระบบ

4 การตั้งค่าการใช้งานระบบ

5 การบันทึกการเสนอโครงการวิจัย

6 เสนอโครงการวิจัย

7 การบันทึกการเสนอโครงการวิจัย

8 การเสนอโครงการวิจัย

9 การพิจารณาอนุมัติการผลิตโครงการวิจัย

10

11 การรายงานความก้าวหน้า

12 การขออนุมัติรายงานความก้าวหน้า

13 การบันทึกรายงานผล

14 การขออนุมัติการรายงานผล

15 การบันทึกประวัติผลงานวิชาการ

16 รายงานฐานข้อมูลผลงานวิชาการ

17 รายงานประวัติ

18 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google