งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล หลักฐานการเบิกต่อและส่งคืนครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๑,๒๕๕๒,๒๕๕๓,๒๕๕๔,๒๕๕๕ -ปัจจุบัน หลักฐานการเบิกต่อและส่งคืนครุภัณฑ์ปี ๒๕๔๑,๒๕๔๒,๒๕๔๓,๒๕๔๔,๒๕๔๕,๒๕๔๖,๒๕๔๗ สันแฟ้ม 3 นิ้ว หลักฐานการเบิกต่อและส่งคืนครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๐,๒๕๕๑,๒๕๕๒,๒๕๕๓ หลักฐานการเบิกต่อและส่งคืนครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๔,๒๕๕๕ หลักฐานการเบิกต่อและส่งคืนครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๑ คลิกคำว่า “แก้ไข” เพื่อทำการพิมพ์ข้อมูล “ชื่อแฟ้ม” และ “หมายเลขแฟ้ม”

2 ๑ ๖ ๘ ๙ ๑ ๑ ๑ หลักฐานการเบิกต่อ / ส่งคืนครุภัณฑ์ ปี ๒๔๔๑
กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล หลักฐานการเบิกต่อ / ส่งคืนครุภัณฑ์ ปี ๒๔๔๑ หลักฐานการเบิกต่อ / ส่งคืนครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๐ สันแฟ้ม 2 นิ้ว หลักฐานการเบิกต่อ / ส่งคืนครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๔ คณะอนุกรรมการ ๕ ส โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ รายงานการจัดทำแผน กลุ่มงานการพยาบาล คณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของ สุมาภรณ์ คลิกคำว่า “แก้ไข” เพื่อทำการพิมพ์ข้อมูล “ชื่อแฟ้ม” และ “หมายเลขแฟ้ม”

3 กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล หลักฐานการเบิกต่อและส่งคืนครุภัณฑ์ปี ๒๕๔๑,๒๕๔๒,๒๕๔๓,๒๕๔๔,๒๕๔๕,๒๕๔๖,๒๕๔๗ ปี ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน สถิติความพึงพอใจผู้ให้บริการ สถิติความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ปี ๒๕๕๓ หลักฐานการตรวจนับครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๔ สันแฟ้ม 3 นิ้ว หลักฐานการเบิกต่อและส่งคืนครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๓ คลิกคำว่า “แก้ไข” เพื่อทำการพิมพ์ข้อมูล “ชื่อแฟ้ม” และ “หมายเลขแฟ้ม” ๑๐

4 ป้ายติดคอมพิวเตอร์/ปริ้นเตอร์/ups ป้ายติดโต๊ะ/คีย์บอร์ด/ครุภัณฑ์อื่น
(1) อมรวรรณ วงศ์โกมลเชษฐ์ (1) (1) (1) อมรวรรณ วงศ์โกมลเชษฐ์ (2) (1) อมรวรรณ วงศ์โกมลเชษฐ์ (1) (1) อมรวรรณ วงศ์โกมลเชษฐ์ (1) (1) (1) อมรวรรณ วงศ์โกมลเชษฐ์ (2) อมรวรรณ วงศ์โกมลเชษฐ์


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน การพยาบาล กลุ่มงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google