งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Technology Code (21241) Teacher name Ms pimpon petin

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Technology Code (21241) Teacher name Ms pimpon petin"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Technology Code (21241) Teacher name Ms pimpon petin
Subjects Information Technology Code (21241) Teacher name Ms pimpon petin

2 Learning outcomes ๑. อธิบายระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ ๒. อธิบายหลักการทำงาน และบทบาทของระบบ คอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ๓. บอกวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ยุคต่างๆของคอมพิวเตอร์ พัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน

3 ๔. บอกความหมายบทบาทความสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕. อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลและประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของข้อมูล การประมวลผลข้อมูล แฟ้มข้อมูล ๖. อธิบายลักษณะสำคัญและองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ

4 ๗. ใช้โปรแกรมMs Word จัดทำเอกสารประเภทต่างๆได้
๘. และโปรแกรม Ms Power point จัดทำรายงานนำเสนอได้ มีจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การเคารพสิทธิของผู้อื่นในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt Information Technology Code (21241) Teacher name Ms pimpon petin

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google