งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนากลุ่ม เรื่อง รูปแบบกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนากลุ่ม เรื่อง รูปแบบกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนากลุ่ม เรื่อง รูปแบบกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์

2 ข้อตกลง แบ่งปันประสบการณ์ ประสานความคิด ได้ทิศทางเชิงบวก

3 Key Word รูปแบบ กิจกรรมรับน้องใหม่ เชิงสร้างสรรค์

4 เป้าหมาย ภาพรวมการดำเนินงานกิจกรรม รับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ แบบครบวงจร

5 รูปแบบเชิงสร้างสรรค์
Input สร้างสรรค์ (การเตรียมทีมงาน การใช้งบประมาณ) Process สร้างสรรค์ (วิธีบริหารจัดการ กิจกรรม การระวังป้องกัน) output สร้างสรรค์ (ผลสัมฤทธิกิจกรรม ภาพลักษณ์เชิงบวก

6 วิธีการสัมมนา แบ่งกลุ่มสัมมนา ออกเป็น 10 กลุ่ม
เน้นการทำงานเป็นทีม (Think together work together problem together sharing together) เน้นการทำงานแบบผู้นำ (ตรงประเด็น เน้น ความคิด ได้ผลสัมฤทธิเชิงบวก)

7 ประเด็นการสัมมนา กิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ การเตรียมนักศึกษารุ่นพี่ในการดำเนินกิจกรรม มาตรการและแนวทางป้องกันความรุนแรง กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก การสร้างเครือข่ายผู้นำนิสิตนักศึกษา ปฏิญญาร่วมของแกนนำนักศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ

8 กิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมใหม่ ๆ เหมาะกับวัย และ ยุคสมัย ให้ผลในเชิงทัศนคติเชิงบวก ประทับใจ เสริมสร้างความสามัคคี

9 กิจกรรมประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมใหม่ ๆ เหมาะกับวัย และ ยุคสมัย สนุก จูงใจ ได้สาระ ให้ผลในเชิงทัศนคติเชิงบวก

10 การเตรียมนักศึกษารุ่นพี่ การทำความเข้าใจกับรุ่นน้อง
สเป็ครุ่นพี่ และทีมงาน วิธีการเตรียมรุ่นพี่ให้ได้ตามสเป็ค แนวทางการทำความเข้าใจกับรุ่นน้อง

11 มาตรการและแนวทาง การป้องกันความรุนแรง
ประเด็นความเสี่ยงในการดำเนินกิจกรรม การนำเสนอแนวทางการป้องกัน ความร่วมมือจากสถาบัน

12 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก ในการดำเนินกิจกรรม
ต่อผู้ปกครอง ต่อสื่อมวลชน ต่อนักศึกษาใหม่ ต่อนักศึกษารุ่นพี่

13 ข้อตกลง ความตั้งใจร่วม ทิศทางการดำเนินกิจกรรมร่วม วิสัยทัศน์ร่วม
แนวทางการสร้างเครือข่ายผู้นำนิสิตนักศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ การกำหนดปฏิญญาร่วมของผู้นำนิสิตนักศึกษา ข้อตกลง ความตั้งใจร่วม ทิศทางการดำเนินกิจกรรมร่วม วิสัยทัศน์ร่วม

14


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนากลุ่ม เรื่อง รูปแบบกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google