งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เครือข่ายเข้มแข็งตามอัตลักษณ์ มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เครือข่ายเข้มแข็งตามอัตลักษณ์ มสธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. เครือข่ายเข้มแข็งตามอัตลักษณ์ มสธ.
กลยุทธ์งานชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต 4 ประการ 1. เครือข่ายเข้มแข็งตามอัตลักษณ์ มสธ. เครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. เข้มแข็งทุกระดับ ( จังหวัด - ศูนย์ฯ - ภาค )

2 เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง
2. การเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของนักศึกษา สัมมนาวิชาการเรื่อง เรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง เครือข่ายช่วยเหลือดูแลนักศึกษา

3 3.ส่งเสริมเครือข่ายทวิภาคีและไตรภาคีเพื่อการ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
กลุ่ม 1 สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กลุ่ม 2 กระบี่ พังงา ภูเก็ต กลุ่ม 3 ชุมพร ระนอง

4 4. มาตรฐานคุณภาพเพื่อชี้วัดความสำเร็จ
6 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ ด้านการให้บริการ ด้านผู้นำชมรม และการประชุม ด้านแผนงานโครงการ ด้านงบประมาณ ด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ด้านชมรมบัณฑิต


ดาวน์โหลด ppt 1. เครือข่ายเข้มแข็งตามอัตลักษณ์ มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google