งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microprocessor and Interfacing 261313 Introduction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microprocessor and Interfacing 261313 Introduction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microprocessor and Interfacing 261313 Introduction http://www.e-cpe.org/moodle

2 วิชานี้เรียนแล้วน่าจะรู้ อะไรบ้าง ?

3 Microprocessor? Image - PC Perspective. http://pcper.com

4 What’s Inside? Image - PC Perspective. http://pcper.com

5

6 Components of a Computer System CPU

7 Core i7’s main components Image - PC Perspective. http://pcper.com

8 What’s on a motherboard? Image - PC Perspective. http://pcper.com

9 เรียนอะไร Processor Overview  Instruction Set  Command Execution Memory Organization I/O Management  Interrupts Bus Systems Modern Processor Design

10 Case Studies Microchip PIC Micro-Controllers Intel x86 Processors

11 แหล่งอ้างอิง : PIC 16F877 Micro-controller Datasheet http://ftp.e-cpe.org/files/micro/PIC16F877.pdf Hardware and Computer Organization: The Software Perspective By Arnold S. Berger http://ftp.e-cpe.org/files/micro/micro.pdf

12 Course On-line ดูแผนการสอน โหลดเอกสารการสอน ส่งงาน ดูคะแนน http://www.e-cpe.org/moodle

13 เรียนอย่างไร ในชั่วโมงเรียน  สอน 50 นาที  นำเสนองาน 40 นาที นอกชั่วโมงเรียน  ค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย  เขียนรายงาน และ ออกแบบการ นำเสนอ

14 ให้คะแนนอย่างไร 30% - Mid-term Examination 30% - Final Examination 30% - Presentation + Report 10% - Participation

15 รายงาน กลุ่มละ 1 หัวข้อ คุยกับ อ. โรเจอร์ เพื่อกำหนด ขอบเขตของรายงาน และ ดู ตัวอย่างการนำเสนอ เขียนและส่งรายงาน On-line

16 การนำเสนองาน 1. แบ่งกลุ่มและรับหัวข้อที่มอบหมาย 2. ขอคำแนะนำและเตรียมการนำเสนอจาก อ. โรเจอร์ 3. ซ้อมนำเสนองานกับกลุ่ม buddy ของ ตน 4. เอา Slide การนำเสนอมาให้ อ. โรเจอร์ แนะนำ 4. นำเสนองานในชั้นเรียน กลุ่มละ 20 นาที 5. รวบรวมความคิดเห็นจากเพื่อนๆ 6. ส่งรายงานภายใน 1 สัปดาห์หลังจาก การนำเสนอ

17 รับสมัครทีมงาน ผู้ประสานงาน – 2-3 ตำแหน่ง รวบรวมความคิดเห็น การนำเสนอของแต่ละ กลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt Microprocessor and Interfacing 261313 Introduction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google