งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมาบข่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมาบข่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมาบข่า
แผนที่ จ.ระยอง สี่แยกมาบข่า โรงเรียนวัดมาบข่า ที่ทำการกลุ่มฯ 7 กม. วิทยากร: นายณรงค์ พวงเพ็ชร ระยอง ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากรประจำจุด : นายณรงค์ พวงเพชร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ 5 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม.ค. – ธ.ค. สี่แยก กม.12 ที่ทำการ อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมาบข่า
ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพในสวนยางพารา วิทยากรประจำจุด : นายวินัย กลิ่นเลิศ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 12/3 หมู่ 1 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม.ค. – ธ.ค. แผนที่ อ.ปลวกแดง ที่ทำการ อ.นิคมพัฒนา อ.บ้านค่าย 3 กม. จุดสาธิต จ.ระยอง ต.หนองตะพาน วัดมาบข่า

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมาบข่า
แผนที่ ที่ว่าการ อ.นิคมพัฒนา วัดมาบข่า วัดหนองผักหนาม 2 กม. จุดสาธิต กรุงเทพ จ.ระยอง วิทยากรเกษตรกร นายสุชาติ กลิ่นเลิศ ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การปลูกผักบุ้งแบบมืออาชีพ วิทยากรประจำจุด : สุชาติ กลิ่นเลิศ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ 2 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม.ค. – ธ.ค.

4 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมาบข่า
ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การทำกะปิ วิทยากรประจำจุด : นางบานชื่น กลีอิ่ม สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 91 หมู่ 4 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม.ค. – ธ.ค. แผนที่ ที่ว่าการ อ.นิคมพัฒนา อ.บ้านค่าย จุดสาธิต 3 กม. 1 กม. วัดมาบข่า


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมาบข่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google