งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การทำปุ๋ยหมัก การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การดูแลสวนทุเรียนตั้งแต่ ปลูกถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต การนำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรมาประยุกต์ใช้ใน การพัฒนาการเกษตร

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การจัดทำปุ๋ยหมัก ชื่อกิจกรรม สนับสนุนการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน สถานที่ตั้ง - ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การทำปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุน การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขั้นตอนและวิธีการ รวมกลุ่มสมาชิกเกษตรกร และการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การทำปุ๋ยหมักและวิธีการใช้

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง ทุเรียน (ชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์) สถานที่ตั้ง 28 หมู่ 1 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายศิริ ศาสตร์มูล ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร -

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิต และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนทุเรียนประวัติศาสตร์ นายบุญเลิศ ศักดิ์ดี สถานที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เทคโนโลยีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการเกษตร สวนสมุนไพร นางพรทิพย์ ฉิมแป้น สถานที่ตั้ง เลขที่ 57/7 หมู่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google