งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสถานการณ์จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสถานการณ์จังหวัดปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสถานการณ์จังหวัดปัตตานี
อำเภอปะนาเระ อำเภอกะพ้อ อำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี อำเภอหนองจิก อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะรัง อำเภอแม่ลาน อำเภอมายอ อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอยะหริ่ง อำเภอเมือง

2 สถานการณ์พื้นที่ 1มีปัญหายาเสพติดในเรื่อง การค้าและการแพร่ระบาด
2.พื้นที่ค้าและแพร่ระบาด มีทุกพื้นที่อำเภอ โดยพื้นที่แพร่ระบาดมาก คือ อันดับ 1 อำเภอเมือง อันดับ 2 อำเภอสายบุรี อันดับ 3 อำเภอโคกโพธิ์ 3.พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดมาก(จากการสำรวจ) หมู่บ้าน3 ชุมชน 4. พื้นที่เฝ้าระวัง คือ ร้านน้ำชา (เกี่ยวเนื่องกับตัวยา คือ พืชกระท่อม) บ้านเช่า (ตัวยา ยาบ้า กัญชา)

3 สถานการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง(ผู้ค้า/ผู้เสพ)
กลุ่มอายุ ส่วนใหญ่ อายุประมาณ ปี กลุ่มอาชีพ รับจ้าง ผู้ใช้แรงงาน กลุ่มคนเฝ้าระวัง แรงงานต่างด้าวภาคประมง (ยาบ้า) ผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม (ยาบ้า กัญชา) กลุ่มเยาวชนในและนอกสถานศึกษา (ยาบ้า พืชกระท่อม) ศาสนา ข้อสังเกต จ.ปัตตานี ส่วนใหญ่นับถือศาสนา อิสลาม ซึ่งคนกลุ่มนี้จะใช้กัญชาและพืชกระท่อมเป็นหลัก เนื่องจากไม่ส่อพฤติกรรมทางกายภาพ

4 สถานการณ์ตัวยา จุดอ่อน จุดแข็ง ตัวยาที่แพร่ระบาด คือ ยาบ้า กัญชา พืชกระท่อม เฮโรอีน อัลปราโซแลม ไอซ์ สารระเหย ยาแก้ไอ ยากล่อมประสาท และเอ็กซ์ตาซี่ โดยตัวยาหลัก คือ อันดับ 1 พืชกระท่อม (ร้อยละ 37.4) อันดับ 2 กัญชา (ร้อยละ 27.9) อันดับ 3 ยาบ้า (ร้อยละ24.6) แนวโน้มตัวยา พืชกระท่อม และตัวยาที่ใช้เป็นส่วนประกอบ คือ ยาแก้ไอ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (อัลปราโซแลม) และ club drugs คือ ไอซ์ เป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติจับกุม และข้อมูลการข่าวเป็นหลัก,ข้อมูลด้านบำบัดที่จัดเก็บมักสนใจตัวยาหลัก คือ ยาบ้า กัญชา เฮโรอีน สารระเหย แต่ไม่มีข้อมูลพืชกระท่อม ข้อมูลจับกุมมีต่อเนื่องทุกเดือน ดูแนวโน้มได้

5 ความชัดเจนในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
1. ข้อมูลชี้สภาพความรุนแรงของปัญหา : ข้อมูลสถิติจับกุม บำบัดรักษา(ทั้งในระบบสมัครใจ ต้องโทษ เรือนจำ) และการข่าว 2 แนวทางในการแก้ไขปัญหา : กรณีปัญหาการค้าและแพร่ระบาดพืชกระท่อม 1. จัดระเบียบร้านน้ำชา 2. เนื่องจากพืชกระท่อม คือ 4x100 มีส่วนผสมสาร / ตัวยาอื่นๆ ที่สำคัญ คือ ยาแก้ไอในน้ำเชื่อม วัตถุออกฤทธิ์ฯ ซึ่ง ได้มีมาตรการข้อความร่วมมือร้านขายยาไม่ให้ขาย โดยเน้นยี่ห้อที่มีส่วนผสมของโคเดอีน และดูพฤติกรรมผู้ซื้อที่น่าสงสัยก็จะไม่ขาย

6 ความชัดเจนในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
3. กิจกรรมที่ดำเนินการ : - รณรงค์ และตัดฟันพืชกระท่อม - การบำบัดรักษา สธ. จัดค่ายบำบัด ค่ายต้นกล้า ชมรมฟ้าหลังฝนดูแลผู้ผ่านการบำบัดและอาชีพ ให้มีอาชีแลพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โครงการญาลันนันบารู - โครงการเปลี่ยนกระท่อมเป็นกะทิ 4. ข้อมูลตัวชี้วัด : - ผู้บำบัดไม่กลับไปเสพซ้ำ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น - ผลการจับกุมข้อหาเสพ ครอบครอง ครอบครองเพื่อจำหน่าย น้อยลง 5. หน่วยเจ้าภาพหลัก : สาธารณสุข ตำรวจ และ ศตส.จ.


ดาวน์โหลด ppt สรุปสถานการณ์จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google