งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เป้าหมายพื้นที่ ( หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ฯลฯ )  เป้าหมายบุคคล ( ใคร เพศ อายุ อาชีพ ฯลฯ )  เป้าหมายตัวยา ( ชนิดยา / สารเสพ ติด ปริมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เป้าหมายพื้นที่ ( หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ฯลฯ )  เป้าหมายบุคคล ( ใคร เพศ อายุ อาชีพ ฯลฯ )  เป้าหมายตัวยา ( ชนิดยา / สารเสพ ติด ปริมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  เป้าหมายพื้นที่ ( หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ฯลฯ )  เป้าหมายบุคคล ( ใคร เพศ อายุ อาชีพ ฯลฯ )  เป้าหมายตัวยา ( ชนิดยา / สารเสพ ติด ปริมาณ ส่วนผสม วิธีใช้ ฯลฯ ) สรุปสถานการณ์เพื่อการใช้ ประโยชน์

2  ข้อมูลชี้ สถานภาพความ รุนแรงของปัญหา  แนวทางในการ แก้ปัญหา  กิจกรรมที่ ดำเนินการ  ข้อมูลตัวชี้วัด  หน่วยงาน เจ้าภาพ ( ใครทำ แต่ละกิจกรรม ) ความชัดเจนในการ กำหนดแนว ทางการดำเนินงาน  เป้าหมายพื้นที่ ( หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา สถาน ประกอบการ ฯลฯ )  เป้าหมายบุคคล ( ใคร เพศ อายุ อาชีพ ฯลฯ )  เป้าหมายตัวยา ( ชนิดยา / สารเสพ ติด ปริมาณ ส่วนผสม วิธีใช้ ฯลฯ ) สรุป สถานการณ์ เพื่อการใช้ ประโยชน์

3  ข้อมูลผู้เสพ ใคร อายุ อาชีพ เพศ ชนิดยาที่เสพ วิธีเสพ วิธีหามาเสพ ราคาที่ซื้อมา  ข้อมูลผู้บำบัดรักษา ใคร อายุ อาชีพ เพศ ชนิดยาที่ติด วิธีเสพ วิธีหามาเสพ ราคาที่ซื้อมา  ข้อมูลผู้ค้า ใคร อายุ อาชีพ เพศ ชนิด ยาที่ค้า วิธีการค้า วิธีหามาค้า ราคาที่ ซื้อ - ขาย สถานที่ซื้อ - ขาย  ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง ใคร อายุ อาชีพ เพศ ชนิดยาเสพติด ( กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง ) ข้อมูลที่ใช้เพื่อการเฝ้าระวัง

4  ข้อมูลถูกจับ รายละเอียดของคดี ผล การจับกุม  ข้อมูลการข่าว และ ผู้ส่งข่าว / ผู้รายงาน  ข้อมูลพฤติการณ์การจับกุมที่ถูกคุม ขัง - ปล่อยตัว  ข้อมูลจากศาลและการส่งฟ้อง  ข้อมูลจากเยาวชนในสถานพินิจ  ข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติ  ข้อมูลการบำบัดรักษา ฐานข้อมูล

5  ข้อมูลการผลิต จำหน่ายยา / สารฯที่ ถูกฎหมาย  ข้อมูลการผลิต จำหน่ายยา / สารฯที่ ผิดฎหมาย  ข้อมูลการตรวจพิสูจน์ยา  ข้อมูลการตรวจพิสูจน์ปัสสาวะ เลือด เส้นผม ฯลฯ  ข้อมูลการตรวจสารเสพติดจากคน ตาย  ข้อมูลการใช้สารเสพติดจากผู้ที่เข้า รับการรักษาโรคอื่นๆ ( ผู้ป่วยใน - นอก )  ข้อมูลจากห้องฉุกเฉิน ฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt  เป้าหมายพื้นที่ ( หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ฯลฯ )  เป้าหมายบุคคล ( ใคร เพศ อายุ อาชีพ ฯลฯ )  เป้าหมายตัวยา ( ชนิดยา / สารเสพ ติด ปริมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google