งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 เส้นทางการลำเลียง ทางหลวงสาย 41 จากภาคกลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้ตอนล่าง

3 ผลการจับกุมยาเสพติดให้โทษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 อันดับแรก
ผลการจับกุมยาเสพติดให้โทษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ อันดับแรก 1. อำเภอเกาะพะงัน จำนวน ราย ผู้ต้องหา 34 คน 2. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน ราย ผู้ต้องหา 36 คน 3. อำเภอเกาะสมุย จำนวน ราย ผู้ต้องหา 24 คน 4. อำเภอเคียนซา จำนวน ราย ผู้ต้องหา 14 คน 5. อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน ราย ผู้ต้องหา 13 คน

4 สถิติการจับกุมทุกข้อหา จำแนกตามชนิดยาเสพติด ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2551

5 สถิติการจับกุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551
จับกุมทั้งหมด 164 คดี ผู้ต้องหาทั้งหมด 181 คน แบ่งออกเป็น - เพศชาย จำนวน 168 คน (เด็กชาย 8 คน) - เพศหญิง จำนวน 13 คน

6 สถิติการจับกุมจำแนกตามกลุ่มอายุ

7 สถิติผู้เข้ารับการบำบัด รายอำเภอ ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2551

8 สถิติผู้เข้ารับการบำบัดจำแนกตามสถานะการบำบัด ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2551
อำเภอ สมัครใจ บังคับบำบัด ต้องโทษ กาญจนดิษฐ์ 2 เกาะพะงัน 1 เกาะสมุย 7 ไชยา ท่าฉาง บ้านนาสาร 4 พุนพิน เมือง เวียงสระ 5 8 รวม 25

9 สถิติผู้เข้ารับการบำบัดจำแนกตามชนิดยาเสพติด ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2551
อำเภอ ยาบ้า เฮโรอีน กัญชา สารระเหย พืชกระท่อม กาญจนดิษฐ์ 1 เกาะพะงัน เกาะสมุย 7 ไชยา ท่าฉาง บ้านนาสาร 2 พุนพิน เมือง 5 เวียงสระ 11 รวม 21 6

10 สถิติผู้เข้ารับการบำบัดจำแนกตามอายุ รายอำเภอ ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2551

11 อาชีพ

12 ราคายาเสพติด 3 อันดับแรก
ราคายาเสพติด 3 อันดับแรก ยาบ้า - ราคาซื้อ 320 – 400 บาท / เม็ด - ราคาจำหน่าย 400 – 450 บาท / เม็ด 2. กัญชา - ราคาซื้อ 130 – 180 บาท/ห่อ - ราคาจำหน่าย 200 – 250 บาท/ ห่อ สารระเหย - ราคาซื้อกระป๋องละ 45 – 60 บาท - ราคาจำหน่าย 60 – 80 บาท

13 สรุป 1.ข้อมูลการจับกุมชี้ว่า พื้นที่ อ.เกาะพะงัน อ.เมือง และ อ.เกาะสมุย มีการจับกุมสูง 2.ข้อมูลด้านการบำบัดชี้ว่า พื้นที่ อ.เวียงสระ อ.เกาะสมุย และ อ.เมือง มีผู้เข้ารับการบำบัดสูง 3.จากข้อมูล 1 และ 2 ชี้ให้เห็นว่า พื้นที พ ร่ระบาดของ ยาเสพติดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษ 4 อำเภอ 4.ห้วงอายุ ปี ควรเน้นการเฝ้าระวังเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในนี้เป็นพิเศษส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

14 สวัสดี

15

16


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google