งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พช. จังหวัด กรม ฯ พช. อำเภอ. การสื่อสารทางเว็บไซต์ การสื่อสารทาง e-mail การสื่อสารทาง SKYPE การสื่อสารทางระบบ OA การสื่อสารทาง FTP คะแ นน กิจกรรม 30 ตอบรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พช. จังหวัด กรม ฯ พช. อำเภอ. การสื่อสารทางเว็บไซต์ การสื่อสารทาง e-mail การสื่อสารทาง SKYPE การสื่อสารทางระบบ OA การสื่อสารทาง FTP คะแ นน กิจกรรม 30 ตอบรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พช. จังหวัด กรม ฯ พช. อำเภอ

2 การสื่อสารทางเว็บไซต์ การสื่อสารทาง e-mail การสื่อสารทาง SKYPE การสื่อสารทางระบบ OA การสื่อสารทาง FTP คะแ นน กิจกรรม 30 ตอบรับ / ปชส.. สัพเพเหระ // กำหนดการ พอ./ ส่งข้อความ / ตลาด พช. 10 จนท. รับผิดชอบ 2 คน / มีการเปิดใช้ / มี ข้อความผ่านระบบ 20 จนท. รับผิดชอบ 2 คน /Skype name กลาง / เปิด (ON Line)/ มีกล้อง / ไมค์ / ลำโพง 10 จนท. รับผิดชอบ 2 คน / อี - เมล์ สนง../ มี การใช้งานอย่างสม่ำเสมอ 30 ตามเกณฑ์การประกวด เว็บไซต์

3 WEB OA E-mail FTP. SKYPE พัฒนาชุมชน จังหวัด การ สื่อสา ร

4 OA 30 e-mail 10 FTP 10 Web 30 Skype 20 เกณฑ์การให้ คะแนน

5 ลำดับที่ ๑ OA WEb Skype FTP ลำดับที่ ๒ ลำดับที่ ๕ ลำดับที่ ๔ ลำดับที่ ๓ E-mail

6 ตลาด พช. ( เมนู ) มีการส่งข้อความทาง OA กำหนดการของพัฒนาการอำเภอ ( ผู้บริหาร ) ต้องมีการตอบรับทุกครั้ง ประชาสัมพันธ์ ( เมนูสัพเพเหระ )

7 SKYPESKYPESKYPESKYPE มี Skype name กลางของอำเภอ เปิด (ON Line ) ทุกวัน มีกล้อง / ไมค์ / ลำโพง มีผู้รับผิดชอบ 2 คน

8 มีการเปิดใช้ คำสั่งผู้รับผิดชอบ 2 คน มีการส่งข้อมูล ผ่านระบบ

9


ดาวน์โหลด ppt พช. จังหวัด กรม ฯ พช. อำเภอ. การสื่อสารทางเว็บไซต์ การสื่อสารทาง e-mail การสื่อสารทาง SKYPE การสื่อสารทางระบบ OA การสื่อสารทาง FTP คะแ นน กิจกรรม 30 ตอบรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google