งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.6 ประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.6 ประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.6 ประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

2 3.6.4 การใช้แหล่งข้อมูลและความรู้ร่วมกัน
3.6.1 การใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกัน 3.6.2 การแบ่งอุปกรณ์ในเครือข่าย 3.6.3 การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน 3.6.4 การใช้แหล่งข้อมูลและความรู้ร่วมกัน

3 3.6.1 การใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกัน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีบริการไฟล์ทำหน้าที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมใช้งานไว้ที่ส่วนกลาง ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความซับซ้อนของการใช้โปรแกรม

4 3.6.2 การแบ่งอุปกรณ์ในเครือข่าย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้เราสามารถใช้อุปกรณ์ในเครือข่ายร่วมกันได้ เช่น คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีเครือข่ายสามารถใช้เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกันได้

5 3.6.3 การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
ผู้ใช้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อ สื่อสาร ส่งอีเมล และการโอนย้ายข้อมูลได้ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างดี เช่น แชท อีเมล เว็บบอร์ด

6 3.6.4 การใช้แหล่งข้อมูลและความรู้ร่วมกัน
ในปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้รูปแบบต่างๆในเครือข่ายจำนวนมาก ซึ่งมีผู้สร้างแล้วนำมาเก็บในระบบเครือข่าย เมื่อต้องการอ่านหรือเข้ามาเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็สามารถเข้ามาศึกษาได้

7 บรรณานุกรม https://sites.google.com/site/natpornpimon54/2-1-pra-pheth-khxng-kherux-khay-pan-man-wan-lan

8 บรรณานุกรม 0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8% A1\ modem-iid modem-cell-phone-radio-gsm mhz-12057

9 บรรณานุกรม http://www.com5dow.com/basic-computer/265-Hub
media/computer/network/net_wan7.htm php?t=417552

10 บรรณานุกรม n7.htm

11


ดาวน์โหลด ppt 3.6 ประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google