งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียน สมาชิกสมาคมฯ ตามที่ สมาคมฯ ได้เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วม FIATA World Congress 2010 ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2553 และได้แจ้งให้สมาชิกที่สนใจจะเข้าร่วมงานดังกล่าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียน สมาชิกสมาคมฯ ตามที่ สมาคมฯ ได้เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วม FIATA World Congress 2010 ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2553 และได้แจ้งให้สมาชิกที่สนใจจะเข้าร่วมงานดังกล่าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียน สมาชิกสมาคมฯ ตามที่ สมาคมฯ ได้เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วม FIATA World Congress 2010 ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2553 และได้แจ้งให้สมาชิกที่สนใจจะเข้าร่วมงานดังกล่าว ลงทะเบียน Online ทาง Internet ที่ http://www.fiata2010.org/registration_information.html นั้น http://www.fiata2010.org/registration_information.html เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก สมาคมฯ ใคร่ขอส่งวิธีการลงทะเบียนเข้า ร่วมงาน ทั้งนี้อัตราค่าลงทะเบียนลดพิเศษ สำหรับสมาชิก TIFFA มีดังนี้ - Before 10 September, 2010 USD 700 ( จาก USD 950 ลด 25 %) หมายเหตุ ขอให้ท่านสมาชิกกรุณาลงทะเบียน ก่อน 10 ก. ย. 2553 จะได้ราคา USD.700 วิธีการลงทะเบียนดังรายละเอียดด้านล่าง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt เรียน สมาชิกสมาคมฯ ตามที่ สมาคมฯ ได้เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วม FIATA World Congress 2010 ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2553 และได้แจ้งให้สมาชิกที่สนใจจะเข้าร่วมงานดังกล่าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google