งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ 29 ตุลาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ 29 ตุลาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ 29 ตุลาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง •Thai securities market’s presence in Asia •Thai securities market’s presence in the world

3 Market Capitalization to GDP Comparison : Asia Countries (As of September 30, 2010) Unit: Percentage Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อ GDP ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นใน เอเชีย ที่มา : มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียน (Market Capitalization) จาก World Federation of Exchanges (WFE) และ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปัจจุบัน (Nominal GDP) จาก International Monetary Fund, World Economic Outlook Database หมายเหตุ : - มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียน เป็นมูลค่าในรูป USD ณ สิ้นปีหรือสิ้นเดือน - GDP ที่ใช้ในการคำนวณ คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปัจจุบันในรูป USD ของปีนั้นๆ สำหรับเดือนกันยายน 2553, GDP ที่ใช้ในการคำนวณ คือ Estimated Nominal GDP ของปี 2553

4 Number of Listed Companies : Asia Countries (As of September 30, 2010) Source: WFE Note: Thai listed companies include both SET & mai จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยยัง ค่อนข้างน้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย

5 Source: WFE Note: * Market Capitalization as of September 30, 2010. ** Share Turnover Velocity is calculated by {Share Turnover (of Sep 10)/Market Capitalization (at end of Sep 10)}*12 ในเดือนกันยายน 2553 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีขนาด ค่อนข้างเล็ก แต่มีสภาพคล่องสูง เมื่อเทียบกับตลาด หลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย Market Capitalization* Unit: Billion USD Share Turnover Velocity** Unit: Percentage

6 Source : WFE Note: - Thai equity market share includes both SET & mai. - Information of China and India started since 2001 - Market Capitalization is at end of year (month), Market turnover is year-to-date สัดส่วนของตลาดหลักทรัพย์ไทยในภูมิภาคเอเชียทั้งด้าน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและด้านมูลค่าการซื้อ ขาย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 Thai Equity Market Share Vs Asian Markets (ex-Japan) (SET as % of Asian Markets) * SET figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Korea, Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand)

7 Source: Bloomberg as of 29 Oct 2010 Total Return : Selected Asian Countries ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2553 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2543 เท่ากับร้อยละ 733 Percentage Note: Total return is calculated based on the changes in the main securities price index plus reinvested dividends of each market. All returns are converted into USD basis for comparison purpose. The percentage of total return is the comparison of current value to its value at end December 2000. Thailand: 733%

8 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2553 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีอัตราส่วนราคา ตลาดต่อกำไรสุทธิใกล้เคียงกับประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย ขณะที่ อัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง Market Yield Unit: Percentage Source: Bloomberg as of 29 October 2010 Note: - Bloomberg recalculated P/E ratio of Taiwan - P/E ratio is Historical P/E (E is from trailing 12M EPS) Historical P/E ratio Unit: Times

9 เค้าโครง •Thai securities market’s presence in Asia •Thai securities market’s presence in the world

10 Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries ( between as of 31 December 2009 and 29 October 2010) (% Growth YTD) ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2553 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 ในอัตราค่อนข้างสูงเมื่อ เทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอื่น Source : Bloomberg

11 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา ตลาดของไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 29 เมื่อเทียบกับตลาด หลักทรัพย์ทั่วโลก Source: WFE Note: Thailand market capitalization includes SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 29 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 261.1 พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. • มีขนาดเล็กกว่า NYSE Euronext (US) ถึง 47 เท่า • ขนาดเล็กกว่า HKEx 9.7 เท่า • ขนาดเล็กกว่า Bursa Malaysia 1.4 เท่า • ขนาดใหญ่กว่า PSE 2.0 เท่า ตลท. อยู่ในลำดับที่ 29 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 261.1 พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. • มีขนาดเล็กกว่า NYSE Euronext (US) ถึง 47 เท่า • ขนาดเล็กกว่า HKEx 9.7 เท่า • ขนาดเล็กกว่า Bursa Malaysia 1.4 เท่า • ขนาดใหญ่กว่า PSE 2.0 เท่า Domestic Market Capitalization (USD Billion) September 2010 Domestic Market Capitalization (USD Billion) September 2010

12 มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนสะสม เดือนมกราคม - เดือน กันยายน 2553 จัดอยู่ในอันดับที่ 26 เมื่อเทียบกับตลาด หลักทรัพย์ทั่วโลก Source: WFE Note: Thailand trading value includes SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 26 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 143.7 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. • มูลค่าน้อยกว่า HKEx 7.2 เท่า • มูลค่ามากกว่า Bursa Malaysia 1.9 เท่า • มูลค่ามากกว่า PSE 9.7 เท่า ตลท. อยู่ในลำดับที่ 26 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 143.7 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. • มูลค่าน้อยกว่า HKEx 7.2 เท่า • มูลค่ามากกว่า Bursa Malaysia 1.9 เท่า • มูลค่ามากกว่า PSE 9.7 เท่า Total value of share trading (USD Billion) January – September 2010 Total value of share trading (USD Billion) January – September 2010

13 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553 มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ไทยจำนวน 538 บริษัท ซึ่งจัดอยู่ใน อันดับที่ 23 Source: WFE Note: Number of Thai listed companies include SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 23 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 538 บริษัท • จำนวนบริษัทน้อยกว่า HKEx 2.5 เท่า • จำนวนบริษัทมากกว่า PSE 2.2 เท่า ตลท. อยู่ในลำดับที่ 23 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 538 บริษัท • จำนวนบริษัทน้อยกว่า HKEx 2.5 เท่า • จำนวนบริษัทมากกว่า PSE 2.2 เท่า Number of Listed Companies September 2010 Number of Listed Companies September 2010


ดาวน์โหลด ppt The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ 29 ตุลาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google