งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

34. ร้าน ซ. โซ่โต้รุ่ง. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางนรินทร์ วงศ์ จำปา 2. อายุ.............44........ ปี 3. สถานภาพ....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "34. ร้าน ซ. โซ่โต้รุ่ง. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางนรินทร์ วงศ์ จำปา 2. อายุ.............44........ ปี 3. สถานภาพ...."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 34. ร้าน ซ. โซ่โต้รุ่ง

2 ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางนรินทร์ วงศ์ จำปา 2. อายุ.............44........ ปี 3. สถานภาพ.... สมรส 4. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

3 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อสถานประกอบการ ร้าน ซ. โซ่ โต้รุ่ง 2. ลักษณะการจดทะเบียนประกอบการ เจ้าของคน เดียว 3. อายุของสถานประกอบการ 6-9 ปี 4. ความสามารถในการรองรับลูกค้า 5-10 โต๊ะ 5. จำนวนพนักงาน 2 คน

4 ภายในร้าน

5 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 6. รายได้ของสถานประกอบการ 15,000-20,000 บาท 7. ขนาดพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ 1 คูหา 8. ลักษณะสถานประกอบการร้านอาหาร เช่าจากร้าน เก่งวัสดุ 1 9. ประเภทของอาหารที่จะหน่าย 9.1 ประเภทอาหารตามสั่ง 9.2 ราคา ประเภทกับข้าว 80 บาท / ถุง, จานเดียว 30 บาท / จาน อื่นๆ ข้าวต้มทรงเครื่อง 30-35 บาท 10. จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ารับประทานอาหาร จำนวน...5... คน / ครั้ง

6 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 11. ประเภทอาหารที่เป็นที่นิยม / ขายดีที่สุด อันดับที่ 1 ผัดผัก อันดับที่ 2 ต้มยำ อันดับที่ 3 ผัดเห็ดหอมกุ้ง 12. สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณรอบๆ ร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน ป้อมยามตำรวจ 13. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านอาหาร ทีวี ตู้เย็น พัดลม 14. การตกแต่งภูมิสถาปัตย์ / สวนหย่อม -

7 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้าน

8 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 15. ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร มากช่วง หน้าหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม 16. ร้านอาหารมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อลูกค้า - 17. ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร ทั้งชาว ไทยและชาวต่างประเทศ 18. หน่วยงานสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร ( ถ้ามี )-

9 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 19. การประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร้านอาหาร มีป้ายไวนิลชื่อกิจการ


ดาวน์โหลด ppt 34. ร้าน ซ. โซ่โต้รุ่ง. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางนรินทร์ วงศ์ จำปา 2. อายุ.............44........ ปี 3. สถานภาพ....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google