งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาววิรากร ใจเอื้อย การสร้างแผนภูมิ ตอนที่ 10 นางสาววิรากร ใจเอื้อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาววิรากร ใจเอื้อย การสร้างแผนภูมิ ตอนที่ 10 นางสาววิรากร ใจเอื้อย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาววิรากร ใจเอื้อย การสร้างแผนภูมิ ตอนที่ 10 นางสาววิรากร ใจเอื้อย pae_p1@hotmail.com

2 นางสาววิรากร ใจเอื้อย จุดประสงค์ 1. ใช้เครื่องมือออกแบบกราฟได้ 2. สามารถสร้างกราฟได้ 3. ตกแต่งกราฟให้สวยงามได้ 4. การแยกกราฟวงกลมได้

3 นางสาววิรากร ใจเอื้อย จุดประสงค์ 5. เปลี่ยนชนิดกราฟได้ 6. กำหนดรายละเอียดหน้ากระดาษได้ 7. แบ่งข้อมูลการพิมพ์ได้ 8. ตัวอย่างก่อนพิมพ์และพิมพ์เอกสาร

4 นางสาววิรากร ใจเอื้อย กราฟ กราฟ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการ แสดงข้อมูลที่เป็นตัวเลข ซึ่งสื่อ ความหมายได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการ เปรียบเทียบข้อมูลรวมไปถึงการแสดง แนวโน้มของค่าต่าง ๆ

5 นางสาววิรากร ใจเอื้อย กราฟ ( ต่อ ) สามารถเลือกรูปแบบกราฟได้ตาม ลักษะของงานที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น กราฟแท่ง กราฟเส้นหรือแผนภูมิแบบ วงกลม และสามารถเปลี่ยนรูปแบบต่าง ๆ ของกราฟในภายหลังได้

6 นางสาววิรากร ใจเอื้อย แท็บ ออกแบบ รู้จักเครื่องมือตกแต่งกราฟ แท็บ เค้าโครง แท็บ ออกแบบ

7 นางสาววิรากร ใจเอื้อย เลือกกราฟให้เหมาะสมกับข้อมูล การสร้างกราฟ

8 นางสาววิรากร ใจเอื้อย หัวเรื่องกราฟ ตกแต่งกราฟให้สวยงาม ชื่อแกนกราฟ แสดงตัวเลขจำนวนบนแท่งกราฟ

9 นางสาววิรากร ใจเอื้อย แสดงตารางข้อมูลใต้กราฟ ตกแต่งกราฟให้สวยงาม ( ต่อ ) แสดงเส้นตารางหลักและเส้น ตารางรอง ยกเลิกการแสดงรายละเอียดกราฟ

10 นางสาววิรากร ใจเอื้อย เปลี่ยนรูปแบบและขนาดตัวอักษร ตกแต่งกราฟให้สวยงาม ( ต่อ )

11 นางสาววิรากร ใจเอื้อย แยกกราฟวงกลม การแยกกราฟวงกลม

12 นางสาววิรากร ใจเอื้อย เปลี่ยนชนิดกราฟ การเปลี่ยนชนิดของกราฟ

13 นางสาววิรากร ใจเอื้อย การพิมพ์เวิร์กชีต

14 นางสาววิรากร ใจเอื้อย กำหนดขนาดกระดาษ กำหนดระยะขอบกระดาษ กำหนดรายละเอียดหน้ากระดาษ กำหนดแนวนอน / แนวตั้ง

15 นางสาววิรากร ใจเอื้อย แบ่งข้อมูลการพิมพ์ ยกเลิกการแบ่งเขตข้อมูล การแบ่งข้อมูลการพิมพ์

16 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ดูตัวอย่างหน้ากระดาษก่อนพิมพ์ ปรับระยะขอบในหน้าตัวอย่าง ตัวอย่างก่อนพิมพ์และพิมพ์เอกสาร พิมพ์เฉพาะหน้าที่ต้องการ

17 นางสาววิรากร ใจเอื้อย พิมพ์เฉพาะข้อมูลที่เลือก พิมพ์ไฟล์งานทั้งเวิร์กบุ๊ค ตัวอย่างก่อนพิมพ์และพิมพ์เอกสาร

18 นางสาววิรากร ใจเอื้อย เข้าโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt นางสาววิรากร ใจเอื้อย การสร้างแผนภูมิ ตอนที่ 10 นางสาววิรากร ใจเอื้อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google