งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 โรงพยาบาลทั่วไปประกอบด้วยจำนวนวอร์ดสำหรับ คนไข้เฉพาะ ( เช่น คลอดบุตร กุมารเวชศาสตร์ เนื้องอก ฯลฯ ) ใน แต่ละวอร์ดรับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 โรงพยาบาลทั่วไปประกอบด้วยจำนวนวอร์ดสำหรับ คนไข้เฉพาะ ( เช่น คลอดบุตร กุมารเวชศาสตร์ เนื้องอก ฯลฯ ) ใน แต่ละวอร์ดรับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 โรงพยาบาลทั่วไปประกอบด้วยจำนวนวอร์ดสำหรับ คนไข้เฉพาะ ( เช่น คลอดบุตร กุมารเวชศาสตร์ เนื้องอก ฯลฯ ) ใน แต่ละวอร์ดรับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตาม คำแนะนำของแพทย์ของพวกเขา ในการรับเข้าเป็น ผู้ป่วยในวอร์ด รายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ป่วยทุก คนจะถูกบันทึกและมีการลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูล ของการทดสอบทางห้องปฎิบัติการที่ดำเนินการและ ผลของการทดสอบ ซึ่งจำนวนของการทดสอบอาจ ต้องดำเนินการสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ผู้ป่วยแต่ละ รายได้รับมอบหมายให้มีหัวหน้าแพทย์ที่ให้การดูแล ผู้ป่วย แต่ผู้ป่วยอาจได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์ ท่านอื่นอีกได้ถ้าจำเป็น แพทย์หนึ่งท่านเป็น ผู้เชี่ยวชาญในสาขาทางการแพทย์ได้หลายสาขา แพทย์แต่ละท่านอาจเป็นหัวหน้าแพทย์ที่ให้การดูแล ผู้ป่วยได้หลายคน โดยไม่จำเป็นต้องมาจากวอร์ด เดียวกัน

3 3

4

5

6 Mapping a composite attribute

7 Relational schema : CUSTOMER( Custome_ID, Customer_Name, Street, City, State, Zip ) Relational schema diagram :

8

9

10

11

12 1 m

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 โรงพยาบาลทั่วไปประกอบด้วยจำนวนวอร์ดสำหรับ คนไข้เฉพาะ ( เช่น คลอดบุตร กุมารเวชศาสตร์ เนื้องอก ฯลฯ ) ใน แต่ละวอร์ดรับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google