งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดูแลดุจญาติมิตร พร้อมดวงจิตบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดูแลดุจญาติมิตร พร้อมดวงจิตบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดูแลดุจญาติมิตร พร้อมดวงจิตบริการ
คำขวัญโรงพยาบาล ดูแลดุจญาติมิตร พร้อมดวงจิตบริการ

2 สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา
คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา

3 เมื่อถึงวันนัดทำการรักษา
เจ้าหน้าที่จะพาท่านไปยังแผนกรังสีรักษา อยู่ชั้นใต้ดินของตึกสุจิณโณ มีทางลงอยู่ที่ชั้น 1 ติดหน่วยประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

4 ที่เคาน์เตอร์จะมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
และสอบถามประวัติเพิ่มเติมจากท่านเล็กน้อย

5 เมื่อพบกับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าแล้ว เจ้าหน้าที่จะพาท่านไปยังห้องตรวจ
พบกับรังสีแพทย์ซึ่งจะเป็นผู้ให้การรักษาแก่ท่าน เพื่อประเมินอาการ และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

6 รังสีแพทย์จะนำประวัติและข้อมูลทั้งหมดของท่านไปประชุมร่วมกับแพทย์
และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการรักษาให้ท่าน

7 เจ้าหน้าที่จะคิดคำนวณจำนวนรังสี
และกำหนดบริเวณที่จะฉายรังสีให้แก่ท่าน

8 จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการขีดเส้นบริเวณที่จะฉายรังสีด้วยน้ำยาสีม่วง
เพื่อความถูกต้องและสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการฉายรังสี

9 เมื่อท่านได้รับการขีดเส้นเพื่อกำหนดบริเวณและจุดเพื่อการฉายรังสี
เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะพาท่านไปที่ห้องฉายรังสี หรือห้องฉายแสง

10 เจ้าหน้าที่จะพาท่านขึ้นนอน และจัดท่านอนให้ท่าน
เพื่อให้คลื่นของรังสีสามารถผ่านบริเวณที่จะฉายรังสี ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ท่านควรจะนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงสักครู่

11 เมื่อเจ้าหน้าที่จัดท่านอนให้ท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกมาอยู่นอกห้อง และทำการกดปุ่มเครื่องฉายรังสี
จะใช้เวลาประมาณ นาที โดยให้การดูแลท่านผ่านหน้าจอโทรทัศน์ที่อยู่หน้าห้อง หากท่านมีปัญหาหรือจะลุกจากเตียงภายหลังจากฉายรังสีเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือท่านทันที

12 การฉายรังสีจะทำทุกวันราชการ
เมื่อท่านได้รับการฉายรังสีสักระยะหนึ่งแล้ว แพทย์ผู้ทำการรักษาจะตรวจประเมินผลการรักษา เพื่อพิจารณาการรักษาเป็นระยะๆ ต่อไป

13 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ดูแลดุจญาติมิตร พร้อมดวงจิตบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google