งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัชปริยา ยืนอ๊อด ครูอาสาฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัชปริยา ยืนอ๊อด ครูอาสาฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัชปริยา ยืนอ๊อด ครูอาสาฯ
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ.ห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วัชปริยา ยืนอ๊อด ครูอาสาฯ

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและยกระดับฝีมือของสมาชิกศิลปาชีพการทำเครื่องเงินให้มีสมรรถนะการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตร 10 วัน ระหว่างวันที่ พฤษภาคม 2555)

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์เพื่อจัดทำฐานข้อมูล (ระหว่างวันที่ 1-4 พ.ค. 2555)

4 กิจกรรมการประชุมประจำเดือน

5 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาปวช.

6 กิจกรรมการจัดเก็บผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ (ณ ชุดชป
กิจกรรมการจัดเก็บผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ (ณ ชุดชป.โครงการฯ วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2555)

7 กิจกรรมการนำส่งผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ (ณ กองงานศิลปาชีพ จ
กิจกรรมการนำส่งผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ (ณ กองงานศิลปาชีพ จ.เชียงใหม่ วันอังคารที่ 22 พ.ค. 2555)

8 ผลิตงานศิลปาชีพ ปี 2554 นำส่ง ปี 2555
ผลิตงานศิลปาชีพ ปี นำส่ง ปี 2555 ผลิตภัณฑ์จักสาน สมาชิก จำนวน 12 คน ผลิตภัณฑ์ จำนวน ชิ้น ได้แก่ ตะกร้า จำนวน ชิ้น กระบุง จำนวน ชิ้น กระติ๊บข้าว จำนวน 4 ชิ้น รวมเป็นเงิน 72,500 บาท

9 ผลิตงานศิลปาชีพ ปี 2554 นำส่ง ปี 2555
ผลิตงานศิลปาชีพ ปี นำส่ง ปี 2555 2) ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า สมาชิก จำนวน คน ผลิตภัณฑ์ จำนวน ชิ้น ประกอบด้วย ผ้าปักสากล จำนวน 8 ชิ้น ผ้าปักอาข่า จำนวน 975 ชิ้น ดังนี้ - ผ้าปักอาข่า จำนวน 553 ชิ้น - ผ้าตัดปะอาข่า จำนวน 243 ชิ้น

10 รวมค่าตอบแทนงานศิลปาชีพปี 2554 เป็นเงินทั้งสิ้น 447,935 บาท
- กระเป๋าอาข่า จำนวน ชิ้น - เสื้ออาข่าชาย จำนวน 14 ตัว - เสื้ออาข่าหญิง จำนวน 10 ตัว - สายรัดข้อมือ จำนวน 75 ตัว - ผ้าเทป จำนวน 3 ชิ้น - เข็มขัด จำนวน 21 ชิ้น - ปลอกขา จำนวน ชิ้น - หมวก จำนวน 1 ชิ้น รวมเป็นเงิน 375,435 บาท รวมค่าตอบแทนงานศิลปาชีพปี 2554 เป็นเงินทั้งสิ้น 447,935 บาท

11 กิจกรรมโครงการพัฒนาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ปี 2555(ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.- 1 มิ.ย. 55)

12 กิจกรรมอื่นๆ การประสานหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ เรื่องการจัดเก็บและนำส่งผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ การเยี่ยมบ้านราษฎรเพื่อตรวจเช็คชิ้นงานเพิ่มเติมและสร้าง ความคุ้นเคย ประสานสมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ ในโครงการ งานเอกสารต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

13 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วัชปริยา ยืนอ๊อด ครูอาสาฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google