งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน
นายพิสิฐ ทาปัญญา ครูอาสาสมัคร กศน.

2 เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ( 25 ตาสัปปะรด) ต
เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ( 25 ตาสัปปะรด) ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน

3 เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ( 25 ตาสัปปะรด) ต
เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ( 25 ตาสัปปะรด) ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน

4 เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ( 25 ตาสัปปะรด) ต
เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ( 25 ตาสัปปะรด) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน

5 เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ( 25 ตาสัปปะรด) ต
เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ( 25 ตาสัปปะรด) ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน

6 เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ( 25 ตาสัปปะรด) ต
เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ( 25 ตาสัปปะรด) ต.เวียง อ.เชียงแสน

7 เข้าร่วมประชุม เรื่องแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่แทน นายอำเภอเชียงแสน ในการ อำนวยการเลือกผู้แทนคณะกรรมการ พัฒนาบทบาทสตรี ณ.ห้องประชุม อำเภอเชียงแสน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรการ และรายงานข้อมูลผ่านเว็บ report.energy.go.th ณ ลักษณวรรณ รีสอร์ท ร่วมกิจกรรมวันยาเสพติดโลก และพิธี มอบธงยาเสพติด ณ. ที่ว่าการอำเภอ

8 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปวช. โซนแม่ฮ่องสอน

9 งานฝึกอบรม รับผิดชอบในการเปิดวีดีทัศน์ ใน ภาคกลางคืน ในการอบรมเกษตร ธรรมชาติ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 –14 มิถุนายน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 –20 มิถุนายน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 –27 มิถุนายน


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google