งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการปฏิบัติงาน พฤษภาคม 2555. นำสมาชิกสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ฯม่อนล้านเข้าอบรมการแปรรูป เครื่องเงิน วันที่ 1-10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการปฏิบัติงาน พฤษภาคม 2555. นำสมาชิกสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ฯม่อนล้านเข้าอบรมการแปรรูป เครื่องเงิน วันที่ 1-10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการปฏิบัติงาน พฤษภาคม 2555

2 นำสมาชิกสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ฯม่อนล้านเข้าอบรมการแปรรูป เครื่องเงิน วันที่ 1-10

3 ศึกษาดูงานวันเกษตร ณ อ. แม่เหียะ เครื่องสีข้าวกล้อง ขนาดเล็ก

4 การเพาะขยายพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ที่นิยมในบัจจุบัน

5

6 การเสริมราก, การเปลี่ยนยอด

7 การเพาะขยายพันธุ์ ในปัจจุบันเน้น ขนาดต้น

8

9 การเพิ่มมูลค่าให้ วัสดุในท้องถิ่น

10 สมุนไพรท้องถิ่นที่มีราคางาม

11 ร่วมกับบุคลากรในสถานี จัดบูธแสดงผลงานของสถานี พัฒนาการเกษตรฯดอยม่อน ล้าน ในวันงาน “ ม่วงน้ำดอกไม้ ” ณ. อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่

12 ร่วมจัด ตกแต่ง ซุ้มแสดง ผลงาน

13 นายอำเภอ นายประกาศิต มหาสิงห์ ชมบอร์ดแสดงผลงาน

14 ช่วยปรับปรุง ศูนย์ฝึกอาชีพชุ มนสถานี พัฒนาการ เกษตรฯบ้าน ห้วยแม่เกี่ยง

15 ร่วมกับครู ปวช. รับสมัครนักศึกษา อ. เวียง แหง จ. เชียงใหม่

16

17 ศึกษาผลผลิตต่างๆที่ นำส่งโครงการศิลปชีพฯ

18 พัฒนาศูนย์อาชีพชุมชนสถานี พัฒนาการเกษตรฯ ดอยม่อนล้าน

19 ปฏิทินแผนเดือนมิถุนายน 2555 วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์ 1. - หยุด 2. - หยุด 3. - ปฏิบัติงาน ในศฝช. ชร. 4. - ปฏิบัติงาน ในศฝช. ชร. 5. - ปฏิบัติงาน ในศฝช. ชร. 6. - ปฏิบัติงาน ในศฝช. ชร. 7. - ปฏิบัติงาน ในศฝช. ชร. 8 - ปฏิบัติงาน ในศฝช. ชร. 9 - ปฏิบัติงาน ในศฝช. ชร. 10 ประชุมเพื่อ ปรับปรุงจาก มูลที่ด้รับจาก การส่งผ้าที่ กองพัน พัฒนาที่ 3 กับ สมชักผ้าชน เผ่า 11 - ปฏิบัติงานใน พื้นที่ ปรับปรุงศูนย์ ฝึกอาชีพชุมชน 12 - ปฏิบัติงานใน พื้นที่ ปรับปรุงศูนย์ ฝึกอาชีพชุมชน 13 - ปฏิบัติงานใน พื้นที่ปรับปรุง ศูนย์ฝึกอาชีพ ชุมชน 14 - ปฏิบัติงานใน พื้นที่ปรับปรุง ศูนย์ฝึกอาชีพ ชุมชน 15 - ปฏิบัติงานใน พื้นที่ปรับปรุง ศูนย์ฝึกอาชีพ ชุมชน 16 - ปฏิบัติงานใน พื้นที่ปรับปรุง ศูนย์ฝึกอาชีพ ชุมชน 17 - ปฏิบัติงานใน พื้นที่ ส่งเสริมติดตาม งานแปรูปผ้าชน เผ่า 18 - ปฏิบัติงานใน พื้นที่ ส่งเสริมติดตาม งานแปรูปผ้า ชนเผ่า 19 - ปฏิบัติงานใน พื้นที่ ส่งเสริมติดตาม งานแปรูปผ้า ชนเผ่า 20 - ปฏิบัติงานใน พื้นที่ ส่งเสริมติดตาม งานแปรูป เครื่องเงิน 21 - ปฏิบัติงานใน พื้นที่ ส่งเสริมติดตาม งานแปรูป เครื่องเงิน 22 - ปฏิบัติงานใน พื้นที่ ส่งเสริมติดตาม งานแปรูป เครื่องเงิน 23 - ปฏิบัติงานใน พื้นที่ ส่งเสริมติดตาม งานแปรูป เครื่องเงิน 24 - ปฏิบัติงานใน พื้นที่ ส่งเสริมติดตาม งานจักรสานไม้ ไผ่ 25 - ปฏิบัติงานใน พื้นที่ ส่งเสริมติดตาม งานจักรสานไม้ ไผ่ 26 - ปฏิบัติงานใน พื้นที่ ส่งเสริมติดตาม งานจักรสานไม้ ไผ่ 27 - หยุด 28 - หยุด 29 - หยุด 30 - หยุด


ดาวน์โหลด ppt สรุปการปฏิบัติงาน พฤษภาคม 2555. นำสมาชิกสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ฯม่อนล้านเข้าอบรมการแปรรูป เครื่องเงิน วันที่ 1-10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google