งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์พรทิพย์ พรหมศร อาจารย์สุเนตรา เขียวรำภา อาจารย์วิชิตา ชาติมาลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์พรทิพย์ พรหมศร อาจารย์สุเนตรา เขียวรำภา อาจารย์วิชิตา ชาติมาลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์พรทิพย์ พรหมศร อาจารย์สุเนตรา เขียวรำภา อาจารย์วิชิตา ชาติมาลา
กลุ่ม 2 รุ่น 4 อาจารย์พรทิพย์ พรหมศร อาจารย์สมคิด ฉัตรทอง อาจารย์สุเนตรา เขียวรำภา อาจารย์กรรณิการ์ เปิ่นใจช่วย อาจารย์อิงกมล จอกทอง อาจารย์วิชิตา ชาติมาลา

2 โจทย์ปัญหา ครอบครัวของสุวนันท์โดยสารเครื่องบิน จากจังหวัดขอนแก่นเพื่อจะมาเที่ยวชม วัดพระแก้วและบริเวณใกล้เคียง แบบเช้าไปเย็นกลับ

3 Step 1 กำหนดวัตถุประสงค์
 หาระยะทางสนามบินจังหวัดขอนแก่น ถึงสนามบินดอนเมือง  ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณวัดพระแก้ว และบริเวณใกล้เคียงพร้อมประวัติของสถานที่ นั้น ๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตร

4 Step 2 รวบรวมข้อมูล  ค้นหาตำแหน่งของสนามบินจังหวัดขอนแก่นและสนามบิน
 ค้นหาตำแหน่งของสนามบินจังหวัดขอนแก่นและสนามบิน ดอนเมือง โดยใช้โปรแกรม Google Earth  ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณวัดพระแก้วและบริเวณใกล้เคียง พร้อมประวัติของสถานที่นั้น ๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตร จาก ,

5 Step 3 วิเคราะห์ข้อมูล

6 ค้นหาระยะทางจากสนามบินขอนแก่นมายังสนามบินดอนเมืองโดยใช้

7 ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณวัดพระแก้วและบริเวณใกล้เคียงพร้อมประวัติ
ของสถานที่นั้น ๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตรจาก

8

9

10 วัดพระแก้ว

11

12

13

14 ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณวัดพระแก้วและบริเวณใกล้เคียงพร้อมประวัติ
ของสถานที่นั้น ๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตรจาก

15 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว ) เป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ภายในมีอาณาบริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือส่วนแรกเป็นวัดพระแก้วมรกต ระเบียงที่ลดหลั่นกันลงไป และส่วนของหมู่ตึกทางทิศเหนือ จุดที่เรากำลังอยู่นี้เป็นระเบียงด้านหน้าของประสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกทาง ทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวังภายในไม่มีพระภิกษุสงฆ์ อยู่จำพรรษารัชกาลที่ 1โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระบรมมหาราชวังและกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นการสร้างวัด ในพระราชวังตามอย่างวัดพระศรีสรรเพชญ์องกรุงศรีอยุธยา

16 ที่อยู่ ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (662) : : 3100 รถประจำทาง: รถปรับอากาศ: ท่าเรือ: เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าช้าง

17 เวลาทำการ: ทุกวัน 08.30-15.30 น. ค่าธรรมเนียม-ค่าเข้าชม: ชาวต่างชาติ 200 บาท
กิจกรรม-เทศกาล: วันอาทิตย์ เทศนาธรรม น. วันพระ: เทศนาธรรม น. และ13.00 น. มัคคุเทศน์ น. และ น. เครื่องบรรยายภาษาต่างประเทศ: จีนกลาง ญี่ปุ่น ไทย ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน รัสเซีย อังกฤษ ค่าธรรมเนียม: 100 บาท/2 ชั่วโมง หนังสือเดินทาง/บัตรเครดิต โทรศัพท์: (662) ร้านกาแฟ: ศาลาอรรถวิจารณ์ ร้านอาหาร: ศาลาอรรถวิจารณ์

18 ข้อห้าม: ถ่ายรูปในพระอุโบสถ ผู้ชาย: ใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ผู้หญิง: ใส่เสื้อกล้าม ใส่เสื้อ ไม่มีแขน กางเกงสามส่วน รองเท้าแตะ ที่จอดรถ: ท่าราชวรดิษฐ์วัดมหาธาตุฯ สนามหลวง สถานที่ใกล้เคียง: กรมศิลปากร ตึกถาวรวัตถุ พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์พระนคร พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ พิพิธภัณฑ์ ศิลป์พีระศรี ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร วัดพระเชตุพนฯ วัดราชวรประดิษฐฯ วัดมหาธาตุฯ วัดอรุณฯ ศาลหลักเมือง สนามหลวง สวนสราญรมย์ หอกลอง

19 Step 4 นำเสนอผลวิเคราะห์
หาระยะทางจากสนามบินขอนแก่นมายังสนามบินดอนเมืองโดยใช้ ได้ระยะทาง กิโลเมตร

20 สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณวัดพระแก้วและบริเวณใกล้เคียงพร้อมประวัติ
ของสถานที่นั้น ๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตรจาก และ แห่ง ได้แก่ กรมศิลปากร ตึกถาวรวัตถุ พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์พระนคร พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ พิพิธภัณฑ์ ศิลป์พีระศรี ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร วัดพระเชตุพนฯ วัดราชวรประดิษฐฯ วัดมหาธาตุฯ วัดอรุณฯ ศาลหลักเมือง สนามหลวง สวนสราญรมย์ หอกลอง

21 ***Good Luck ***


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์พรทิพย์ พรหมศร อาจารย์สุเนตรา เขียวรำภา อาจารย์วิชิตา ชาติมาลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google