งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชวนไปทัศนา “ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชวนไปทัศนา “ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชวนไปทัศนา “ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน”
ท่านทราบหรือไม่ว่า ‘ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน’ คืออะไร และเก็บรักษาอยู่ที่ไหน ‘ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน’ หมายถึง สิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องในพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่ขุนนางหรือข้าราชการ ในการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง โดยใช้เงินแผ่นดินในการจัดสร้างและเก็บรักษาไว้ใน ‘กรมพระคลังมหาสมบัติ’ ซึ่งต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน โดยปัจจุบันทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ‘กรมธนารักษ์’

2 กรมธนารักษ์ได้คัดเลือกทรัพย์สินที่เป็นเงินตราโบราณออกจัดแสดงให้ประชาชนได้ชม โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้อาคารสำนักงานพระคลังข้างที่ เป็นสถานที่จัดแสดงและใช้ชื่อว่า ‘ศาลาเหรียญกษาปณ์ไทย’ และต่อมาได้คัดเลือกทรัพย์สินที่ทรงคุณค่าและมีความสวยงามออก จัดแสดง โดยขยายการจัดแสดงเพิ่มเติมและเปลี่ยนชื่อเป็น ‘ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ไทย’ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จ พระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงทำพิธีเปิดศาลาเหรียญกษาปณ์ไทย เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2519 และทรงทำพิธีเปิดศาลาเครื่องราชอิสริยยศ ครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ไทย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2521

3 ‘ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน’ ประกอบด้วย
‘ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน’ ประกอบด้วย เครื่องอิสริยยศ หรือเครื่องยศ เครื่องประดับ เช่น พระธำมรงค์ สร้อย เป็นต้น ต้นเค้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เบ็ดเตล็ด เช่น ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ซึ่งเป็นเครื่องราชบรรณาการที่ประเทศราชถวายแก่ บูรพมหากษัตริย์ไทยในอดีต เป็นต้น เงินตราไทยในยุคต่างๆ ตั้งแต่สมัยฟูนัน จนถึงปัจจุบัน เหรียญราชอิสริยาภรณ์ เหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก

4

5

6 ท่านที่สนใจชม ‘ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน’ สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 09
ท่านที่สนใจชม ‘ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน’ สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา น. ทุกวัน เว้นวันที่มีงานพระราชพิธี โดยชำระค่าเข้าชมท่านละ 10 บาท พระภิกษุ สามเณร เด็ก และผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี และไม่เก็บค่าเข้าชมสำหรับผู้ที่ทำหนังสือขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ โดยทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร ต่อ 2209, โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt ชวนไปทัศนา “ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google