งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระ 3.1 นโยบายของ รมว.ทส. จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2549 1.ให้เร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่ได้ โอนงบประมาณให้ อบต. หาก งบประมาณไม่เพียงพอให้ดำเนินการใน ส่วนระบบเก็บกักน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระ 3.1 นโยบายของ รมว.ทส. จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2549 1.ให้เร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่ได้ โอนงบประมาณให้ อบต. หาก งบประมาณไม่เพียงพอให้ดำเนินการใน ส่วนระบบเก็บกักน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระ 3.1 นโยบายของ รมว.ทส. จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2549 1.ให้เร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่ได้ โอนงบประมาณให้ อบต. หาก งบประมาณไม่เพียงพอให้ดำเนินการใน ส่วนระบบเก็บกักน้ำ (Body) ก่อนระบบ ท่อส่ง (Accessories) โดยให้หารือ ระเบียบวิธีปฏิบัติกับสำนักงบประมาณ และนิติกรด้วย

2 2.ให้ประสานความร่วมมือกับกระทรวง มหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ให้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ เร่งรัดตามงาน และรายงานผลต่อ รมว.ทส.โดยด่วน วาระ 3.1 นโยบายของ รมว.ทส. จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2549

3 4.ให้ทุกหน่วยงานตั้งคณะที่ปรึกษาด้าน กฎหมาย โดยเชิญหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมคณะที่ปรึกษา 5.ให้หน่วยงาน ทส. ที่มีภารกิจสำคัญและ จำเป็นต้องไปดูงานต่างประเทศ นำเสนอ เหตุผลและความจำเป็นให้ รมว.ทส. พิจารณาอนุมัติ วาระ 3.1 นโยบายของ รมว.ทส. จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2549


ดาวน์โหลด ppt วาระ 3.1 นโยบายของ รมว.ทส. จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2549 1.ให้เร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่ได้ โอนงบประมาณให้ อบต. หาก งบประมาณไม่เพียงพอให้ดำเนินการใน ส่วนระบบเก็บกักน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google