งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าว
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี โทร โทรสาร

2 เครื่องชั่งตวงวัดที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการรับจำนำข้าว
เครื่องชั่งรถยนต์ ต้องเป็นเครื่องที่ได้รับการรับรองแล้วจากสำนักชั่งตวงวัดและไม่สิ้นอายุระหว่างเข้าร่วมโครงการ (7 ตุลาคม 2554 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2555) เครื่องวัดความชื้นข้าว จำนวน 2 เครื่อง

3 เครื่องชั่งรถยนต์และอุปกรณ์ที่จำเป็น
แท่นชั่ง แบบบ่อ แบบแท่นลอย

4 เครื่องชั่งรถยนต์และอุปกรณ์ที่จำเป็น
จอแสดงค่าภายนอก (ควรจดน้ำหนักไว้ทุกครั้งทั้งหนักและเบา)

5 เครื่องชั่งรถยนต์และอุปกรณ์ที่จำเป็น
ที่เครื่องชั่งรถยนต์ต้องแสดงดังนี้ แผ่นป้ายหมายหมายเลขประจำเครื่อง ใบสำคัญประจำเครื่องที่เจ้าหน้าที่ออกให้ ข้อมูลทั้งสองส่วนต้องตรงกันและอยู่ติดกับตัวเครื่อง

6 เครื่องชั่งรถยนต์ที่ได้รับการตรวจสอบในปี 2554
ต้องมีสติ๊กเกอร์ ดังรูปนี้แสดงอยู่ที่ตัวเครื่องหรือที่จอแสดงค่าภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

7 เครื่องชั่งรถยนต์และอุปกรณ์ที่จำเป็น
จอแสดงค่าภายใน (รับน้ำหนักจากแท่นชั่ง) ผู้ชั่งจะออกตั๋วชั่งให้

8 เครื่องชั่งรถยนต์และอุปกรณ์ที่จำเป็น
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ตั๋วชั่งน้ำหนัก (ให้เปรียบเทียบกับที่จดไว้แล้วลองคำนวณดู) ชื่อ ที่อยู่ ชัดเจน วัน เวลา ในการนำรถขึ้น ชั่งน้ำหนักทั้งชั่งหนักและชั่งเบา ตรวจสอบน้ำหนักทั้งหมดว่าตรงกับที่เราจดจากจอแสดงค่าภายนอกหรือไม่?

9 เครื่องชั่งรถยนต์และอุปกรณ์ที่จำเป็น
จุดที่มีค่าน้ำหนักแสดงทั้ง 3 ส่วน จะต้องตรงกัน จอแสดงค่าภายนอก จอแสดงค่าภายใน ตั๋วที่ผู้รับซื้อออกให้เพื่อแจ้งค่าน้ำหนัก

10 สรุปข้อสำคัญที่ต้องจด..(จำ)
จด..น้ำหนักที่รถขึ้นชั่งหนัก-เบา เพื่อคิดน้ำหนักข้าวที่นำมาขาย สังเกตว่าเวลาในตั๋วรับซื้อ ตรงกับเวลาที่นำรถขึ้นชั่งจริง จด..ค่าความชื้นของข้าวที่นำไปวัด คำนวณค่าน้ำหนักที่ถูกหักไปหากความชื้นเกิน 15% (ตามตารางที่ประกาศไว้) จะรู้ค่าน้ำหนักหลังจากถูกหักความชื้นแล้วและรู้จำนวนเงินที่จะได้รับ

11 เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก
เครื่องวัดความชื้นมีหลายแบบ - แบบบิด - แบบกระบอก (ของญี่ปุ่น) - แบบกระบอก (ผลิตในประเทศไทย)

12 เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก
แบบบิด ส่วนใหญ่ใช้ในกระบวนการอบข้าวให้แห้ง

13 เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก
แบบกระบอก (ของญี่ปุ่น)

14 เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก
แบบกระบอก (ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) หัวหน้าโครงการ : รศ. ชัยวัฒน์ ชัยกุล โทร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDIPT หรือตึก CNC) ชั้น4 ห้อง406 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร ต่อ 412 แฟกซ์: ต่อ 412

15 เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก
ที่เครื่องวัดความชื้นข้าวต้องแสดง ดังนี้ ครุฑแดงปี 2554 ป้ายหมายเลขประจำเครื่อง ใบสำคัญประจำเครื่องที่เจ้าหน้าที่ออกให้ ทั้ง 2 ส่วนต้องตรงกัน

16 สาระสำคัญและข้อสังเกตในการใช้เครื่องวัดความชื้นข้าว
1. สุ่มข้าวให้ทั่วคันรถ 2. ทำความสะอาดสิ่งเจือปนให้หมด 3. ตรวจสภาพเครื่องวัดความชื้นว่ามีตราครุฑแล้ว 4. ตวงข้าวเปลือกโดยใช้ภาชนะตักแทนมือตัก 5. ปาดข้าวเปลือกให้พอดีกับปากกระบอกไม่ต้องเขย่า 6. ดูที่หน้าปัดว่าเลือกโหมดข้าวเปลือกถูกต้อง 7. กดโหมดการวัดแล้วเทข้าวเปลือกลงไปรอจนตัวเลขค่าความชื้นขึ้นอ่านและจดค่าไว้ (ควรวัด 3 ครั้งแล้วน้ำค่ามาบวกกันหาร 3 จะได้ค่าที่ใกล้เคียง)

17 เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก
สุ่มข้าวให้ทั่วคันรถ

18 เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก
ทำความสะอาดสิ่งเจือปนให้หมด

19 เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก
ตรวจสภาพเครื่องวัดความชื้นว่ามีตราครุฑแล้ว

20 เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก
ตวงข้าวเปลือกโดยใช้ภาชนะตักแทนมือตักและปาดให้พอดี

21 เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก
ดูที่หน้าปัดว่าเลือกโหมดข้าวเปลือกถูกต้อง

22 เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก
กดโหมดการวัดแล้วเทข้าวเปลือกลงไปให้กระจายสม่ำเสมอ

23 เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก
ควรทำการวัด 3 ครั้ง เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

24 เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก

25 เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก
ข้อแนะนำ

26 เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก
ข้อแนะนำ

27 เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก
ข้อแนะนำ

28 เครื่องชั่งตวงวัดที่จำเป็นในโครงการรับจำนำข้าว
ตอบข้อซักถาม เครื่องชั่งรถยนต์ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

29 ตอบข้อซักถาม เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก

30 เครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าว
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัด ติดต่อ.... สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี โทร สำนักชั่งตวงวัด จ.นนทบุรี โทร , หรือ....โทรสายด่วนแม่บ้านของกรมการค้าภายใน 1569


ดาวน์โหลด ppt เครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google