งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะ และการใช้งานเครื่องวัดความชื้นข้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะ และการใช้งานเครื่องวัดความชื้นข้าว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะ และการใช้งานเครื่องวัดความชื้นข้าว
โดยนายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว หัวหน้าศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)

2 หัวข้อบรรยาย 1. ความหมาย และชนิดของเครื่องวัดความชื้นข้าว
ลักษณะ และการใช้งานเครื่องวัดความชื้นข้าว นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว 1. ความหมาย และชนิดของเครื่องวัดความชื้นข้าว 2. ลักษณะทั่วไปของเครื่องวัดความชื้นข้าว 3. การใช้งาน

3 1. ความหมาย ชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว
เครื่องวัดความชื้นข้าว คือ เครื่องมือที่ใช้วัดหาค่าปริมาณความชื้นของข้าวขณะอยู่นิ่ง ปริมาณความชื้น คือ ร้อยละของน้ำหนักน้ำในตัวอย่างต่อน้ำหนักตัวอย่าง

4 1. ความหมาย ชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว
เครื่องวัดความชื้นข้าว มี 2 ชนิด คือ - แบบ Capacitance (กระบอก) - แบบ Resistance(แบบบด)

5 2.ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว
แบบ Capacitance

6 2. ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว
โหมดการใช้งาน ที่ถูกต้อง จอแสดงผลของ แบบ Capacitance ปุ่มปิด/เปิด ปุ่มเลือกโหมด ปุ่มวัดความชื้น ปุ่มหาค่าเฉลี่ย %ความชื้น

7 2. ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว
แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดประจำเครื่อง

8 2. ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว
เครื่องหมายคำรับรอง

9 2. ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว
เครื่องหมายคำรับรองถูกทำลาย

10 2. ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว
แบบ Resistance

11 2. ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว

12 2. ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว
โหมดการใช้งานที่ถูกต้อง Paddy โหมดการใช้งาน ปุ่มปิด/เปิด ปุ่มเลือกโหมดการใช้งาน ปุ่มหาค่าเฉลี่ย%ความชื้น

13 2. ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว
แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดประจำเครื่อง

14 2. ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว
เครื่องหมายคำรับรอง

15 3. การใช้งาน

16 3. การใช้งาน

17 3. การใช้งาน

18 Thank You ! Add your company slogan


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะ และการใช้งานเครื่องวัดความชื้นข้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google