งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
การสร้าง strip ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์

2 Strip คืออะไร Strips คือ ชุดของภาพนิ่งที่สามารถนำมาใช้ใน การสร้างภาพเคลื่อนไหว

3 การสร้าง strips กดปุ่มสร้าง spite คลิ๊กที่ปุ่ม edit spite
ไปที่เมนูไฟล์ -> create from strips เลือก รูปภาพ strips ที่ต้องการ

4 การสร้าง strip

5 การสร้าง strip

6 การกำหนด strips ต้องกำหนดค่าต่อไปนี้
1. number images คือ จำนวนภาพนิ่งทั้งหมดที่ ต้องการนำมาใช้สร้างภาพเคลื่อนไหว 2. images per row คือ จำนวนภาพต่อ 1 แถว 3. image width คือ ความกว้างของรูป 4. image height คือ ความสูงของรูป 5. horizontal cell offset หมายถึง รูปที่เริ่มใน แนวนอน

7 การกำหนด strips 6. vertical cell offset หมายถึง รูปที่เริ่มในแนวตั้ง
7. horizontal pixel offset หมายถึง ระยะห่าง จากขอบในแนวนอน 8. vertical cell offset หมายถึงระยะห่างจากขอบ ในแนวตั้ง 9 horizontal seperation ระยะห่างระหว่างรูปใน แนวนอน 10. vertical seperation ระยะห่างของรูปแนวตั้ง

8 การกำหนด strip

9 การกำหนด strips เมื่อได้ระยะที่เหมาะสมแล้วให้กด ok
ถ้าต้องการดูตัวอย่างให้คลิ๊กเครื่องหมาย / ที่ show preview


ดาวน์โหลด ppt ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google