งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างตาราง (Table)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างตาราง (Table)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างตาราง (Table)
Attribute ที่สำคัญ ของ TABLE Attribute ที่สำคัญ ของ TD  การใส่ภาพในพื้นหลังของตาราง  

2 การสร้างตาราง (Table)

3 รูปแบบคำสั่ง

4 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
ตัวอย่างการใช้คำสั่ง  

5 แสดงผล 

6 Attribute ที่สำคัญ ของ TABLE
border ใช้กำหนดความหนา ของขอบ ตาราง ถ้าไม่ต้องการให้มี ขอบ กำหนดเป็น 0 cellPadding ใช้กำหนดพื้นที่ว่างๆภายในขอบเซลของตาราง cellSpacing ใช้กำหนดช่องว่างระหว่างเซล width ใช้กำหนดความกว้างของ Table และ ความกว้าง ของช่องเซลล์ สามารถ กำหนดเป็นตัวเลขหน่อย pixel หรือ กำหนดเป็น % ก็ได้ height ใช้กำหนดความสูงของ Table และ ความสูงของ ช่องเซลล์สามารถ กำหนดเป็นตัวเลขหน่อย pixel หรือกำหนดเป็น % bgcolor ใช้กำหนดสีพื้นของ Table และ สีพื้นของช่องเซลล์

7 Attribute ที่สำคัญ ของ TD
align ใช้กำหนด ตำแหน่งของ สิ่งที่จะแสดงภายในเซล์ในแนวนอน มี left ,center,right valign ใช้กำหนด ตำแหน่งของ สิ่งที่จะแสดงภายในเซล์ในแนวตั้ง มี top ,middle,bottom Attribute ที่น่าสนใจอื่นๆ Colspan (รวม cell แนวนอน ) (ตัวอย่างการใช้อยู่ด้านล่าง) , Rowspan ( รวม cell แนวตั้ง )

8 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
ตัวอย่างการใช้คำสั่ง  

9 แสดงผล 

10 การใส่ภาพในพื้นหลังของตาราง
การใส่ภาพในพื้นหลังของตาราง   ตัวอย่างการใช้คำสั่ง   <TABLE width=450 height=100 border=1 cellpadding=10 cellspacing=0> <TR> <TD background="bgthai.jpg"> ข้อมูลที่ต้องการแสดง</TD> </TR> </TABLE>

11 แสดงผล 


ดาวน์โหลด ppt การสร้างตาราง (Table)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google